Loading...

Modified: 

Modified: 

Theme modified: 

Modified: 

  Link Empty

  Gegevens gewijzigd
  Wachtwoord gewijzigd  please wait...

  Click "Ok" to open the live version in a new tab or window.

  gebiedsselectie thema's navigatie tegels sidebar indicator info

  Aardgasloze wijken

  Vervanging & uitfasering gasnetten

  Gasnetten die het einde van de levensduur bereiken, bieden een uitgelezen kans om over te stappen op een andere warmtevoorziening.

   

  https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/Dashboard-Energieco%C3%B6peraties--energiecooperaties/Nieuw--cgdgcihkghyiejagg/

  Hierverwarmt

  Alles over wonen zonder aardgas én de kaart met (plannen voor) aardgasloze wijken.

  https://www.hierverwarmt.nl/

  Rapportage Wijken en Buurten

  Bekijk derapportage met gegevens op wijk- en buurtniveau.

  https://klimaatmonitor.databank.nl/Jive?report=buurt_klimaatmonitor&input_level=gemeente_1680

  Hieropgewekt kennisdossier Warmte

  https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/warmte

  WKO Tool Nederland

  De WKO Tool Nederland geeft in één oogopslag de mogelijkheden voor toepassing van open en gesloten bodemenergiesystemen op iedere locatie in Nederland. Denk aan:

  - de geschiktheid van de bodem voor de toepassing van bodemenergiesystemen;

  - omgevingsbelangen, zoals grondwaterbeschermingsgebieden, natuurgebieden en archeologie;

  - investeringskosten, energiebesparing, CO2-emissiereductie en terugverdientijd.

  www.wkotool.nl

  Choose one area

  Choose one gebied
  Choose one gebied

  ...Gebied... vergelijken met

  Choose one gebied
  Choose one gebied

  Mijn Regio

  Choose one gebied
  Choose one gebied

  Mijn Mosaic

  Binnen ‘Mijn Mosaic’ kunt u zelf thema’s samenstellen en deze delen met geinteresseerden. Hieronder in het kort de stappen om uw eigen thema te maken.

  1. Thema aanmaken
  Maak een thema aan door op de plus knop te klikken. U kunt vervolgens de naam van thema wijzigen. Er is een maximum van vier thema’s.

  2. Tegels toevoegen
  Blader naar het thema van waaruit u tegels wilt toevoegen. Via de [+] knop kunt u de tegel toevoegen aan uw eigen thema. Deze knop verschijnt als u met de muis over een tegel gaat.

  3. Tegels indelen
  Nadat de tegels zijn toegevoegd kunt u de volgorde nog wijzigen. Ga hiervoor naar Mijn Mosaic en selecteer het thema. Als u met de muis over een tegel gaat verschijnt er een knop om tegels te verplaatsen en een knop om de tegel te verwijderen.

  4. Thema delen
  Het thema kan worden gedeeld via een URL die u kunt vinden in het wijzig thema dialoog.

  Het thema bevat nog geen tegels. Volg onderstaande stappen om tegels toe te voegen en het thema te delen.

  1. Tegels toevoegen
  Blader naar het thema van waaruit u tegels wilt toevoegen. Via de [+] knop kunt u de tegel toevoegen aan uw eigen thema. Deze knop verschijnt als u met de muis over een tegel gaat.

  2. Tegels indelen
  Nadat de tegels zijn toegevoegd kunt u de volgorde nog wijzigen. Ga hiervoor naar Mijn Mosaic en selecteer het thema. Als u met de muis over een tegel gaat verschijnt er een knop om tegels te verplaatsen en een knop om de tegel te verwijderen.

  3. Thema delen
  Het thema kan worden gedeeld via een URL die u kunt vinden in het wijzig thema dialoog.