Modified: 

Modified: 

Theme modified: 

Modified: 

  Link Empty

  Gegevens gewijzigd
  Wachtwoord gewijzigd  please wait...

  gebiedsselectie thema's navigatie tegels sidebar indicator info
  • provincie
  • Vergelijk met :

  Dashboard

  Monitoring Gelders EnergieAkkoord (GEA)

  Monitoring Gelders EnergieAkkoord (GEA)

  Rijkswaterstaat verzorgt de monitoring van het GEA voor Provincie Gelderland, de 7 Gelderse regio's en de 54 Gelderse gemeenten. We hebben een dynamisch rapportageformat ontwikkeld waarmee jaarlijks 62 rapportages met een druk op de knop uitgedraaid kunnen worden.

  De rapportages bevatten een uitgebreide set aan gegevens met een toelichting op de gehanteerde bronnen en methoden. Een deel van de gegevens is door GEA zelf verzameld en aangeleverd.

  Nationale Energieatlas (NEA)

  Nationale Energieatlas (NEA)

  De Nationale Energieatlas (NEA) gebruikt diverse gegevens en functionaliteiten uit de Klimaatmonitor. Enkele voorbeelden zijn:

  - de locaties en attributen van opwekinstallaties voor hernieuwbare energie (wind, stortgas, AVI, vergisting en verbranding van bio-energie);

  - dynamische rapportages met karakteristieken per opwekinstallatie;

  - dynamische rapportages met energiegegevens per wijk en buurt.

  KPVV Dashboard duurzame en slimme mobiliteit

  KPVV Dashboard duurzame en slimme mobiliteit

  Het Dashboard duurzame en slimme mobiliteit van CROW/KpVV hergebruikt gegevens uit de Klimaatmonitor. Het gaat om gegevens m.b.t. schone auto's (elektrisch, CNG, hybride).

  Enervisa

  Enervisa

  Enervisa is een projectenmonitor van DWA die wordt gebruikt door diverse provincies, regio's en gemeenten.  Enervisa gebruikt gegevens uit de Klimaatmonitor. Het gaat om gegevens m.b.t. energiegebruik.

  SER Energieakkoord

  SER Energieakkoord

  Rijkswaterstaat monitort en rapporteert de voortgang van de Energieakkoord-doelstellingen voor OVL en VRI's: het energieverbruik en de percentages slimme  en zuinige OVL. We werken hierbij samen met de NSVV en het IGOV. In 2014 deed 50% van de gemeenten mee, in 2015 55%. De monitoringronde 2016 loopt nog.

  Lokale Energie Etalage

  Lokale Energie Etalage

  De Lokale Energie Etalage (LEE) geeft op een laagdrempelige en inspirerende manier inzicht in het energieverbruik, opwekking van hernieuwbare energie en energiebeleid van gemeenten. De Klimaatmonitor levert alle kwantitatieve gegevens in LEE. Deze worden dagelijks via webservices uitgewisseld.

  Covenant of Mayors

  Covenant of Mayors

  Het Covenant of Mayors is een Europees samenwerkingsverband van 7000 gemeenten, gefinancierd door de EU. In Nederland zijn tientallen gemeenten lid van het CoM. Het CoM  beschouwt de Klimaatmonitor als 'best practice' in Europa en heeft de Klimaatmonitor goedgekeurd als bron voor de monitoringverplichtingen van deze gemeenten.

  Gemeentelijk Duurzaamheids Index (GDI)

  Gemeentelijk Duurzaamheids Index (GDI)

  De Gemeentelijk Duurzaamheids Index (GDI) hergebruikt indicatoren uit de Klimaatmonitor ten behoeve van 5 van haar 12 prestatievelden in het thema Milieu en Energie. Het gaat om de indicatoren Energiegebruik, Energiebesparing, CO2-uitstoot en Hernieuwbare Energie.

  HVC Lokale Energie

  HVC Lokale Energie

  HVC maakt voor haar 46 aandeelhoudende gemeenten energievisies. In deze energievisies gebruikt HVC gegevens uit de Klimaatmonitor. Het gaat om gegevens m.b.t. energiegebruik en hernieuwbare energie.

  Polder PV

  Polder PV

  Polder PV is een kritisch en onafhankelijk beschouwer van de (inter)nationale zonnestroommarkt. Polder PV maakt voor haar gedetailleerde en diepgravende analyses van de Nederlandse PV-markt gebruik van de gegevens m.b.t. zonnepanelen uit de Klimaatmonitor.

  Staat van Utrecht

  Staat van Utrecht

  De Staat van Utrecht is een integrale monitor die de kwaliteit meet van de Utrechtse woon-, werk- en leefomgeving. De Staat van Utrecht hergebruikt diverse gegevens uit de Klimaatmonitor, zoals gas- en elektriciteitsgebruiken, CO2-uitstoot, opwek van hernieuwbare elektriciteit.

  VNG Ondersteuningsprogramma Energie

  VNG Ondersteuningsprogramma Energie

  De VNG voert een ondersteuningsprogramma uit dat gemeenten ondersteunt bij de uitvoering van het SER-Energieakkoord. Voor de monitoring van de 29 regio's waarin gemeenten i.h.k.v. dit programma samenwerken maakt VNG gebruik van de Klimaatmonitor. Het gaat daarbij met name om gegevens m.b.t. de bestaande woningvoorraad.

  Maatwerkdashboard Klimaatplan Eindhoven

  Maatwerkdashboard Klimaatplan Eindhoven

  Rijkswaterstaat heeft ten behoeve van het Klimaatplan Eindhoven 2016-2020 een maatwerkdashboard ontwikkeld, waarmee gemeente Eindhoven de voortgang van haar plan kan delen met de lokale samenleving. In het dashboard zijn huisstijlelementen van gemeente Eindhoven gebruikt, zoals de kenmerkende kleur en iconen.

  Het door u samengestelde thema kan worden gedeeld (door anderen worden bekeken) via de volgende link:
  leeg  

  Powered by Swing Mosaic 

  Choose one area  

  Choose one gebied
  Choose one gebied

  ...Gebied... vergelijken met  

  Choose one gebied
  Choose one gebied

  Mijn Mosaic

  Binnen ‘Mijn Mosaic’ kunt u zelf thema’s samenstellen en deze delen met geinteresseerden. Hieronder in het kort de stappen om uw eigen thema te maken.

  1. Thema aanmaken
  Maak een thema aan door op de plus knop te klikken. U kunt vervolgens de naam van thema wijzigen. Er is een maximum van vier thema’s.

  2. Tegels toevoegen
  Blader naar het thema van waaruit u tegels wilt toevoegen. Via de [+] knop kunt u de tegel toevoegen aan uw eigen thema. Deze knop verschijnt als u met de muis over een tegel gaat.

  3. Tegels indelen
  Nadat de tegels zijn toegevoegd kunt u de volgorde nog wijzigen. Ga hiervoor naar Mijn Mosaic en selecteer het thema. Als u met de muis over een tegel gaat verschijnt er een knop om tegels te verplaatsen en een knop om de tegel te verwijderen.

  4. Thema delen
  Het thema kan worden gedeeld via een URL die u kunt vinden in het wijzig thema dialoog.

  Het thema bevat nog geen tegels. Volg onderstaande stappen om tegels toe te voegen en het thema te delen.

  1. Tegels toevoegen
  Blader naar het thema van waaruit u tegels wilt toevoegen. Via de [+] knop kunt u de tegel toevoegen aan uw eigen thema. Deze knop verschijnt als u met de muis over een tegel gaat.

  2. Tegels indelen
  Nadat de tegels zijn toegevoegd kunt u de volgorde nog wijzigen. Ga hiervoor naar Mijn Mosaic en selecteer het thema. Als u met de muis over een tegel gaat verschijnt er een knop om tegels te verplaatsen en een knop om de tegel te verwijderen.

  3. Thema delen
  Het thema kan worden gedeeld via een URL die u kunt vinden in het wijzig thema dialoog.