Loading...

Modified: 

Modified: 

Theme modified: 

Modified: 

  Link Empty

  Gegevens gewijzigd
  Wachtwoord gewijzigd  please wait...

  Click "Ok" to open the live version in a new tab or window.

  gebiedsselectie thema's navigatie tegels sidebar indicator info

  Dashboard

  Monitoring Gelders EnergieAkkoord (GEA)

  Monitoring Gelders EnergieAkkoord (GEA)

  Rijkswaterstaat verzorgt de monitoring van het GEA voor Provincie Gelderland, de 7 Gelderse regio's en de 54 Gelderse gemeenten. We hebben een dynamisch rapportageformat ontwikkeld waarmee jaarlijks 62 rapportages met een druk op de knop uitgedraaid kunnen worden.

  De rapportages bevatten een uitgebreide set aan gegevens met een toelichting op de gehanteerde bronnen en methoden. Een deel van de gegevens is door GEA zelf verzameld en aangeleverd.

  Nationale Energieatlas (NEA)

  Nationale Energieatlas (NEA)

  De Nationale Energieatlas (NEA) gebruikt diverse gegevens en functionaliteiten uit de Klimaatmonitor. Enkele voorbeelden zijn:

  • de locaties en attributen van opwekinstallaties voor hernieuwbare energie (wind, stortgas, AVI, vergisting en verbranding van bio-energie);
  • dynamische rapportages met karakteristieken per opwekinstallatie;
  • dynamische rapportages met energiegegevens per wijk en buurt.
  KPVV Dashboard duurzame en slimme mobiliteit

  KPVV Dashboard duurzame en slimme mobiliteit

  Het Dashboard duurzame en slimme mobiliteit van CROW/KpVV hergebruikt gegevens uit de Klimaatmonitor. Het gaat om gegevens m.b.t. schone auto's (elektrisch, CNG, hybride).

  VNG Ondersteuningsprogramma Energie

  VNG Ondersteuningsprogramma Energie

  De VNG voert een ondersteuningsprogramma uit dat gemeenten ondersteunt bij de uitvoering van het SER-Energieakkoord. Voor de monitoring van de 29 regio's waarin gemeenten i.h.k.v. dit programma samenwerken maakt VNG gebruik van de Klimaatmonitor. Het gaat daarbij met name om gegevens m.b.t. de bestaande woningvoorraad.

  Staat van Utrecht

  Staat van Utrecht

  De Staat van Utrecht is een integrale monitor die de kwaliteit meet van de Utrechtse woon-, werk- en leefomgeving. De Staat van Utrecht hergebruikt diverse gegevens uit de Klimaatmonitor, zoals gas- en elektriciteitsgebruiken, CO2-uitstoot, opwek van hernieuwbare elektriciteit.

  HVC Lokale Energie

  HVC Lokale Energie

  HVC maakt voor haar 46 aandeelhoudende gemeenten energievisies. In deze energievisies gebruikt HVC gegevens uit de Klimaatmonitor. Het gaat om gegevens m.b.t. energiegebruik en hernieuwbare energie.

  Enervisa

  Enervisa

  Enervisa is een projectenmonitor van DWA die wordt gebruikt door diverse provincies, regio's en gemeenten.  Enervisa gebruikt gegevens uit de Klimaatmonitor. Het gaat om gegevens m.b.t. energiegebruik.

  Klimaatmonitor Provincie Drenthe

  Klimaatmonitor Provincie Drenthe

  Provincie Drenthe heeft op basis van de Klimaatmonitor haar eigen Dashboard ontwikkeld, waarin een op de provincie Drenthe afgestemde dataset wordt gepresenteerd in de door provincie Drenthe ontwikkelde communicatiestijl.

  Dashboard Energiecoöperaties

  Dashboard Energiecoöperaties

  In samenwerking met HIER Opgewekt heeft Rijkswaterstaat een Dashboard speciaal voor lokale energiecoöperaties ontwikkeld. Dit Dashboard toont gegevens die passen bij de behoeften van lokale energiecoöperaties, toegesneden op hun werkgebied.

  Waarstaatjegemeente.nl

  Waarstaatjegemeente.nl

  Waarstaatjegemeente.nl van het Kwaliteitsinstituut Nederlndse Gemeenten (KING, onderdeel van VNG) laat voor alle Nederlandse gemeenten via thema’s zien waar gemeenten staan op diverse onderwerpen. De indicatoren van het thema Energe en Klimaat komen grotendeels uit de Klimaatmonitor.

   

  Lokale Energie Etalage

  Lokale Energie Etalage

  De Lokale Energie Etalage (LEE) van VNG geeft op een laagdrempelige en inspirerende manier inzicht in het energieverbruik, opwekking van hernieuwbare energie en energiebeleid van gemeenten. De Klimaatmonitor levert alle kwantitatieve gegevens in LEE. Deze worden dagelijks via webservices aangeleverd.

  SER Energieakkoord

  SER Energieakkoord

  Rijkswaterstaat monitort en rapporteert de voortgang van de Energieakkoord-doelstellingen voor Openbare Verlichting en Verkeersregelinstallaties: het energieverbruik en de percentages slimme  en zuinige OVL. We werken hierbij samen met de NSVV en het IGOV. Ruim de helft van de gemeenten doet mee.

  Energietransitiemodel

  Energietransitiemodel

  Het Energietransitiemodel is een onafhankelijk, uitgebreid, en op feiten gebaseerd energiemodel dat wordt gebruikt door overheden, bedrijven, NGO's en onderwijsinstellingen. Het Energietransitiemodel gebruikt gegevens uit de Klimaatmonitor als input.

  Gemeente in Cijfers

  Gemeente in Cijfers

  Het informatiesysteem Gemeente in Cijfers is een webapplicatie, die gemeenten een one-stop vindplek biedt voor verscheidene thema’s en onderwerpen die in de gemeente spelen. Gegevens m.b.t. de thema's Energie en Klimaat worden geleverd vanuit de Klimaatmonitor via webservices.

  Covenant of Mayors

  Covenant of Mayors

  Het Covenant of Mayors is een Europees samenwerkingsverband van 7000 gemeenten, gefinancierd door de EU. In Nederland zijn tientallen gemeenten lid van het CoM. Het CoM  beschouwt de Klimaatmonitor als 'best practice' in Europa en heeft de Klimaatmonitor goedgekeurd als bron voor de monitoringverplichtingen van de aangesloten gemeenten.

  Gemeentelijk Duurzaamheids Index (GDI)

  Gemeentelijk Duurzaamheids Index (GDI)

  De Gemeentelijk Duurzaamheids Index (GDI) hergebruikt indicatoren uit de Klimaatmonitor ten behoeve van 5 van haar 12 prestatievelden in het thema Milieu en Energie. Het gaat om de indicatoren Energiegebruik, Energiebesparing, CO2-uitstoot en Hernieuwbare Energie.

  Ecoreflect

  Ecoreflect

  EcoReflect geeft informatie over energieverbruik en CO2-reductie weer op schermen in openbare hallen of ontvangst-ruimtes. Het systeem gebruikt naast monitoringgegevens van gebouwen ook gegevens uit de Klimaatmonitor. De gemeenten Rijssen-Holten, Wierden, Zevenaar, Twenterand, Hellendoorn en Winsum maken gebruik van EcoReflect.

  Polder PV

  Polder PV

  Polder PV is een kritisch en onafhankelijk beschouwer van de (inter)nationale zonnestroommarkt. Polder PV maakt voor haar gedetailleerde en diepgravende analyses van de Nederlandse PV-markt gebruik van de gegevens m.b.t. zonnepanelen uit de Klimaatmonitor.

  Choose one area

  Choose one gebied
  Choose one gebied
  Choose one gebied
  Choose one gebied

  ...Gebied... vergelijken met

  Choose one gebied
  Choose one gebied
  Choose one gebied
  Choose one gebied

  Mijn Regio

  Choose one gebied
  Choose one gebied
  Choose one gebied

  Mijn Mosaic

  Binnen ‘Mijn Mosaic’ kunt u zelf thema’s samenstellen en deze delen met geinteresseerden. Hieronder in het kort de stappen om uw eigen thema te maken.

  1. Thema aanmaken
  Maak een thema aan door op de plus knop te klikken. U kunt vervolgens de naam van thema wijzigen. Er is een maximum van vier thema’s.

  2. Tegels toevoegen
  Blader naar het thema van waaruit u tegels wilt toevoegen. Via de [+] knop kunt u de tegel toevoegen aan uw eigen thema. Deze knop verschijnt als u met de muis over een tegel gaat.

  3. Tegels indelen
  Nadat de tegels zijn toegevoegd kunt u de volgorde nog wijzigen. Ga hiervoor naar Mijn Mosaic en selecteer het thema. Als u met de muis over een tegel gaat verschijnt er een knop om tegels te verplaatsen en een knop om de tegel te verwijderen.

  4. Thema delen
  Het thema kan worden gedeeld via een URL die u kunt vinden in het wijzig thema dialoog.

  Het thema bevat nog geen tegels. Volg onderstaande stappen om tegels toe te voegen en het thema te delen.

  1. Tegels toevoegen
  Blader naar het thema van waaruit u tegels wilt toevoegen. Via de [+] knop kunt u de tegel toevoegen aan uw eigen thema. Deze knop verschijnt als u met de muis over een tegel gaat.

  2. Tegels indelen
  Nadat de tegels zijn toegevoegd kunt u de volgorde nog wijzigen. Ga hiervoor naar Mijn Mosaic en selecteer het thema. Als u met de muis over een tegel gaat verschijnt er een knop om tegels te verplaatsen en een knop om de tegel te verwijderen.

  3. Thema delen
  Het thema kan worden gedeeld via een URL die u kunt vinden in het wijzig thema dialoog.