Loading...

Modified: 

Modified: 

Theme modified: 

Modified: 

  Link Empty
  Icoon

  Gegevens gewijzigd
  Wachtwoord gewijzigd  please wait...

  Click "Ok" to open the live version in a new tab or window.

  Tegel Insluiten

  Met onderstaande HTML code kunt u een tegel publiceren op uw eigen website.

  gebiedsselectie thema's navigatie tegels sidebar indicator info
  Toon als grid Toon als lijst

  Niet toonbaar

  Niet toonbaar

  Analysekaarten NP-RES

  Analysekaarten NP-RES

  Het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën (NP-RES) stelt analysekaarten ter beschikking van de 30 RES-regio's. In deze kaarten wordt informatie vanuit de Klimaatmonitor hergebruikt.

  https://services.geodan.nl/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO;jsessionid=E0D66D3C2C49A5CE713001DDD53F5A39?execution=e1s1
  Monitoring Gelders EnergieAkkoord

  Monitoring Gelders EnergieAkkoord

  Rijkswaterstaat ondersteunt de monitoring van het Gelders Energie Akkoord (GEA) voor Provincie Gelderland, de 7 Gelderse regio's en de 54 Gelderse gemeenten. We hebben een dynamisch rapportageformat ontwikkeld waarmee jaarlijks 62 rapportages met een druk op de knop uitgedraaid kunnen worden.

  De rapportages bevatten een uitgebreide set aan gegevens met een toelichting op de gehanteerde bronnen en methoden. Een deel van de gegevens is door GEA zelf verzameld en aangeleverd.

  http://www.geldersenergieakkoord.nl/themas/monitoring1

  Duurzaamheidsmonitor Roosendaal

  Gemeente Roosendaal heeft een duurzaamheidsmonitor ontwikkeld, waarin onder andere gegevens uit de Klimaatmonitor worden gepresenteerd in een eigen communicatiestijl. 

  https://roosendaal.incijfers.nl/dashboard/duurzaam-roosendaal/

  Dashboard Aandeelhouders Twence

  Rijkswaterstaat ontvangt jaarlijks gegevens van Twence over haar duurzaamheidsprestaties, verdeeld naar haar aandeelhouders-structuur. Rijkswaterstaat verwerkt deze gegevens en stelt ze voor de aandeelhouders beschikbaar in een maatwerkdashboard.

  https://klimaatmonitor.databank.nl/Dashboard/Dashboard-aandeelhouders-Twence/
  KPVV Dashboard duurzame mobiliteit

  KpVV Dashboard duurzame mobiliteit

  Het Dashboard duurzame en slimme mobiliteit van CROW/KpVV hergebruikt gegevens uit de Klimaatmonitor. Het gaat om o.a. gegevens m.b.t. schone auto's (elektrisch, CNG, hybride).

  https://crow.databank.nl/Dashboard
  Staat van Utrecht

  Staat van Utrecht

  De Staat van Utrecht is een integrale monitor die de kwaliteit meet van de Utrechtse woon-, werk- en leefomgeving. De Staat van Utrecht hergebruikt diverse gegevens uit de Klimaatmonitor, zoals gas- en elektriciteitsgebruiken, CO2-uitstoot en hernieuwbare elektriciteit.

  http://www.utrecht2040.nl/
  HVC Lokale Energie

  HVC Lokale Energie

  HVC maakt voor haar 46 aandeelhoudende gemeenten energievisies. In deze energievisies gebruikt HVC gegevens uit de Klimaatmonitor. Het gaat om gegevens m.b.t. energiegebruik en hernieuwbare energie.

  https://www.hvcgroep.nl/sites/default/files/160804_hvc_le_brochure_72dpi_0.pdf
  Enervisa

  Enervisa

  Enervisa is een projectenmonitor van DWA die wordt gebruikt door diverse provincies, regio's en gemeenten.  Enervisa gebruikt gegevens uit de Klimaatmonitor. Het gaat om gegevens m.b.t. energiegebruik.

  http://www.enervisa.nl
  Covenant of Mayors

  Covenant of Mayors

  Het Covenant of Mayors is een Europees samenwerkingsverband van 7000 gemeenten. Het CoM  beschouwt de Klimaatmonitor als 'best practice' in Europa en heeft de Klimaatmonitor goedgekeurd als bron voor de monitoringverplichtingen van de aangesloten Nederlandse gemeenten.

  https://www.covenantofmayors.eu/en/
  Klimaatmonitor Provincie Drenthe

  Klimaatmonitor Provincie Drenthe

  Provincie Drenthe heeft op basis van de Klimaatmonitor haar eigen Klimaatmonitor ontwikkeld: een op provincie Drenthe afgestemde dataset in een door provincie Drenthe ontwikkelde communicatiestijl. Drenthe heeft een illustratief filmpje ontwikkeld om deze Klimaatmonitor bij Provinciale Staten te introduceren.

  http://www.provincie.drenthe.nl/klimaatmonitor/

  Feitelijk Flevoland

  Provincie Flevoland heeft op basis van de Klimaatmonitor een module in haar eigen statistisch dashboard ontwikkeld: een op provincie Flevoland afgestemde dataset in een door provincie Flevoland ontwikkelde communicatiestijl. 

  https://feitelijkflevoland.nl/dashboard/dashboard/klimaat-en-circulaire-economie/
  Dashboard Energieakkoord Holland Rijnland

  Energieakkoord Holland Rijnland

  De dertien gemeenten van de regio Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland en Holland Rijnland zetten hun schouders onder de energietransitie. In dit Dashboard ziet u hun doelstellingen en realisatie. 

  https://monitor.wijzijnon.nl/dashboard
  Nationale Energieatlas (NEA)

  Nationale Energieatlas (NEA)

  De Nationale Energieatlas (NEA) gebruikt diverse gegevens en functionaliteiten uit de Klimaatmonitor. Enkele voorbeelden zijn:

  • de locaties en attributen van opwekinstallaties voor hernieuwbare energie (wind, stortgas, AVI, vergisting en verbranding van bio-energie);
  • dynamische rapportages met karakteristieken per opwekinstallatie;
  • dynamische rapportages met energiegegevens per wijk en buurt.
  http://www.nationaleenergieatlas.nl/
  Regionale Energie Strategieën (RES)

  Regionale Energie Strategieën (RES)

  Decentrale overheden werken in 30 regio's aan de regionale energietransitie. Daarbij gebruiken zij gegevens uit de Klimaatmonitor. Specifiek voor de RES-regio's is een rapportage beschikbaar met gegevens die zij conform de handreiking RES dienen te gebruiken.

  https://www.regionale-energiestrategie.nl/default.aspx
  Waarstaatjegemeente.nl

  Waarstaatjegemeente.nl

  Waarstaatjegemeente.nl van VNG laat voor alle Nederlandse gemeenten via thema’s zien waar gemeenten staan op diverse onderwerpen. De indicatoren van het thema Energe en Klimaat komen uit de Klimaatmonitor.

   

  https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Energie-en-klimaat/
  Waarstaatjeprovincie.nl

  Waarstaatjeprovincie.nl

  Waarstaatjegemeente.nl van de samenwerkende provincies laat voor alle Nederlandse provincies via thema’s zien waar provincies staan op diverse onderwerpen. De indicatoren van het thema Milieu en BBV komen deels uit de Klimaatmonitor.

   

  http://www.waarstaatjeprovincie.nl/Paginas/Themapagina.aspx?kerntaak=Milieu
  Energietransitiemodel

  Energietransitiemodel

  Het Energietransitiemodel is een onafhankelijk, uitgebreid, en op feiten gebaseerd energiemodel dat wordt gebruikt door overheden, bedrijven, NGO's en onderwijsinstellingen. Het Energietransitiemodel gebruikt gegevens uit de Klimaatmonitor als input.

  https://energytransitionmodel.com/?locale=nl
  Gemeente in Cijfers

  Gemeente in Cijfers

  Het informatiesysteem Gemeente in Cijfers is een webapplicatie, die gemeenten een one-stop vindplek biedt voor verschillende thema’s en onderwerpen. Gegevens m.b.t. de thema's Energie en Klimaat worden geleverd vanuit de Klimaatmonitor via webservices.

  http://www.incijfers.nl/
  Gemeentelijk Duurzaamheids Index

  Gemeentelijk Duurzaamheids Index

  De Gemeentelijk Duurzaamheids Index (GDI) gebruikt indicatoren uit de Klimaatmonitor ten behoeve van 5 van haar 12 prestatievelden in het thema Milieu en Energie. Het gaat om de indicatoren Energie-gebruik, Energiebesparing, CO2-uitstoot en Hernieuwbare Energie.

  http://www.gdindex.nl/
  Ecoreflect

  Ecoreflect

  EcoReflect geeft informatie over energieverbruik en CO2-reductie weer op schermen in openbare hallen of ontvangst-ruimtes. Het systeem gebruikt naast monitoringgegevens van gebouwen ook gegevens uit de Klimaatmonitor. Diverse gemeenten maken gebruik van EcoReflect.

  http://www.ecoreflect.nl/
  Dashboard Energiecoöperaties

  Dashboard Energiecoöperaties

  In samenwerking met HIER Opgewekt heeft Rijkswaterstaat een Dashboard speciaal voor lokale energiecoöperaties ontwikkeld. Dit Dashboard toont gegevens die passen bij de behoeften van lokale energiecoöperaties, toegesneden op hun werkgebied.

  https://klimaatmonitor.databank.nl/energiecooperaties

  Choose one area

  Choose one gebied
  Choose one gebied

  ...Gebied... vergelijken met

  Choose one gebied
  Choose one gebied

  Mijn Regio

  Choose one gebied
  Choose one gebied

  Mijn Mosaic

  Binnen ‘Mijn Mosaic’ kunt u zelf thema’s samenstellen en deze delen met geinteresseerden. Hieronder in het kort de stappen om uw eigen thema te maken.

  1. Thema aanmaken
  Maak een thema aan door op het stersymbool te klikken. U kunt vervolgens de naam van thema wijzigen. Er is een maximum van vier thema’s.

  2. Tegels toevoegen
  Blader naar het thema van waaruit u tegels wilt toevoegen. Via het stersymbool kunt u de tegel toevoegen aan uw eigen thema. Deze knop verschijnt als u met de muis over een tegel gaat.

  3. Tegels indelen
  Nadat de tegels zijn toegevoegd kunt u de volgorde nog wijzigen. Ga hiervoor naar Mijn Mosaic en selecteer het thema. Als u met de muis over een tegel gaat verschijnt er een knop om tegels te verplaatsen en een knop om de tegel te verwijderen.

  4. Thema delen
  Het thema kan worden gedeeld via een URL die u kunt vinden in het wijzig thema dialoog.

  Het thema bevat nog geen tegels. Volg onderstaande stappen om tegels toe te voegen en het thema te delen.

  1. Tegels toevoegen
  Blader naar het thema van waaruit u tegels wilt toevoegen. Via het ster symbool in een tegel kunt u de tegel toevoegen aan uw eigen thema. Deze knop verschijnt als u met de muis over een tegel gaat.

  2. Tegels indelen
  Nadat de tegels zijn toegevoegd kunt u de volgorde nog wijzigen. Ga hiervoor naar Mijn Mosaic en selecteer het thema. Als u met de muis over een tegel gaat verschijnt er een knop om tegels te verplaatsen en een knop om de tegel te verwijderen.

  3. Thema delen
  Het thema kan worden gedeeld via een URL die u kunt vinden in het wijzig thema dialoog.

  Uw zoekopdracht {searchText} heeft helaas geen resulaten opgeleverd.

  Select period level