Gegevens gewijzigd
  Wachtwoord gewijzigd  gebiedsselectie thema's navigatie tegels sidebar indicator info
  • gemeente
  • gemeente
  • Vergelijk met :

  Dashboard

  Energieneutrale netwerken

  Energieneutrale netwerken

  We willen dat onze infrastructuur in 2020 20% minder energie gebruikt dan in 2009. In 2030 wil Rijkswaterstaat zelfs volledig energieneutraal opereren.

  Energie winnen op ons areaal

  Energie winnen op ons areaal

  Rijkswaterstaat beheert een areaal dat kansen biedt voor het opwekken van hernieuwbare energie. We willen marktpartijen helpen bij het realiseren van installaties waarmee op hernieuwbare energie opgewekt kan worden.

  Elektrische en waterstofauto’s

  Elektrische en waterstofauto’s

  Rijkswaterstaat investeert in duurzame mobiliteit. Elektrisch rijden zal de komende jaren betaalbaar en betrouwbaar worden en daardoor voor iedereen toegankelijk. Ook maken we ruimte voor het rijden op waterstof.

  Openbare Verlichting: led

  Openbare Verlichting: led

  Rijkswaterstaat gaat voortaan waar mogelijk ledverlichting gebruiken bij nieuwbouw, onderhoud en reconstructie van de weg waarbij de openbare verlichting wordt vervangen. Ook bij geprogrammeerde vervanging van de armaturen kiezen we voortaan voor led.

  Duurzaam inkopen

  Duurzaam inkopen

  De Rijksoverheid heeft zichzelf verplicht om 100% duurzaam in te kopen. Rijkswaterstaat voldoet sinds 2010 aan de 100% doelstelling door toepassing van duurzaamheidcriteria in de Grond-, Weg- en Waterbouwsector (GWW).

  CO2-Prestatieladder

  CO2-Prestatieladder

  Opdrachtnemers die een aanbieding doen waaruit blijkt dat ze aantoonbaar hun best doen om minder CO2 uit te stoten, krijgen van Rijkswaterstaat een voordeel bij de gunning. We gebruiken daarvoor de CO2-prestatieladder.

  Icoonprojecten

  Icoonprojecten

  Samen met partners spannen we ons in op het gebied van energie en klimaat. Via deze button vindt u 15 icoonprojecten, goede voorbeelden van waar Rijkswaterstaat aan werkt op het gebied van energie en klimaat.

  Dit thema bevat nog geen tegels. Voeg een tegel toe aan uw thema door gebruik te maken van de [+] knop van reeds bestaande tegels.

  Het door u samengestelde thema kan worden gedeeld (door anderen worden bekeken) via de volgende link:

  Choose one loading  

  Current loading:

  part1 loading  part2