Link

    Gegevens gewijzigd
    Wachtwoord gewijzigd    gebiedsselectie thema's navigatie tegels sidebar indicator info
    • gemeente
    • gemeente
    • Vergelijk met :

    Dashboard

    Energieneutrale netwerken

    Energieneutrale netwerken

    We willen dat onze infrastructuur in 2020 20% minder energie gebruikt dan in 2009. In 2030 wil Rijkswaterstaat zelfs volledig energieneutraal opereren.

    Energie winnen op ons areaal

    Energie winnen op ons areaal

    Rijkswaterstaat beheert een areaal dat kansen biedt voor het opwekken van hernieuwbare energie. We willen marktpartijen helpen bij het realiseren van installaties waarmee op hernieuwbare energie opgewekt kan worden.

    Elektrische en waterstofauto’s

    Elektrische en waterstofauto’s

    Rijkswaterstaat investeert in duurzame mobiliteit. Elektrisch rijden zal de komende jaren betaalbaar en betrouwbaar worden en daardoor voor iedereen toegankelijk. Ook maken we ruimte voor het rijden op waterstof.

    Openbare Verlichting: led

    Openbare Verlichting: led

    Rijkswaterstaat gaat voortaan waar mogelijk ledverlichting gebruiken bij nieuwbouw, onderhoud en reconstructie van de weg waarbij de openbare verlichting wordt vervangen. Ook bij geprogrammeerde vervanging van de armaturen kiezen we voortaan voor led.

    Duurzaam inkopen

    Duurzaam inkopen

    De Rijksoverheid heeft zichzelf verplicht om 100% duurzaam in te kopen. Rijkswaterstaat voldoet sinds 2010 aan de 100% doelstelling door toepassing van duurzaamheidcriteria in de Grond-, Weg- en Waterbouwsector (GWW).

    CO2-Prestatieladder

    CO2-Prestatieladder

    Opdrachtnemers die een aanbieding doen waaruit blijkt dat ze aantoonbaar hun best doen om minder CO2 uit te stoten, krijgen van Rijkswaterstaat een voordeel bij de gunning. We gebruiken daarvoor de CO2-prestatieladder.

    Icoonprojecten

    Icoonprojecten

    Samen met partners spannen we ons in op het gebied van energie en klimaat. Via deze button vindt u 15 icoonprojecten, goede voorbeelden van waar Rijkswaterstaat aan werkt op het gebied van energie en klimaat.

    Het door u samengestelde thema kan worden gedeeld (door anderen worden bekeken) via de volgende link:
      

    Choose one loading  

    Current loading:

    part1 loading  part2

    Mijn Mosaic

    Binnen ‘Mijn Mosaic’ kunt u zelf thema’s samenstellen en deze delen met geinteresseerden. Hieronder in het kort de stappen om uw eigen thema te maken.

    1. Thema aanmaken
    Maak een thema aan door op de plus knop te klikken. U kunt vervolgens de naam van thema wijzigen. Er is een maximum van vier thema’s.

    2. Tegels toevoegen
    Blader naar het thema van waaruit u tegels wilt toevoegen. Via de [+] knop kunt u de tegel toevoegen aan uw eigen thema. Deze knop verschijnt als u met de muis over een tegel gaat.

    3. Tegels indelen
    Nadat de tegels zijn toegevoegd kunt u de volgorde nog wijzigen. Ga hiervoor naar Mijn Mosaic en selecteer het thema. Als u met de muis over een tegel gaat verschijnt er een knop om tegels te verplaatsen en een knop om de tegel te verwijderen.

    4. Thema delen
    Het thema kan worden gedeeld via een URL die u kunt vinden in het wijzig thema dialoog.

    Het thema bevat nog geen tegels. Volg onderstaande stappen om tegels toe te voegen en het thema te delen.

    1. Tegels toevoegen
    Blader naar het thema van waaruit u tegels wilt toevoegen. Via de [+] knop kunt u de tegel toevoegen aan uw eigen thema. Deze knop verschijnt als u met de muis over een tegel gaat.

    2. Tegels indelen
    Nadat de tegels zijn toegevoegd kunt u de volgorde nog wijzigen. Ga hiervoor naar Mijn Mosaic en selecteer het thema. Als u met de muis over een tegel gaat verschijnt er een knop om tegels te verplaatsen en een knop om de tegel te verwijderen.

    3. Thema delen
    Het thema kan worden gedeeld via een URL die u kunt vinden in het wijzig thema dialoog.