gemeente
gemeente
Vergelijk met :

Dashboard

Energieneutrale netwerken

Energieneutrale netwerken

We willen dat onze infrastructuur in 2020 20% minder energie gebruikt dan in 2009. In 2030 wil Rijkswaterstaat zelfs volledig energieneutraal opereren.

Energie winnen op ons areaal

Energie winnen op ons areaal

Rijkswaterstaat beheert een areaal dat kansen biedt voor het opwekken van hernieuwbare energie. We willen marktpartijen helpen bij het realiseren van installaties waarmee op hernieuwbare energie opgewekt kan worden.

Elektrische en waterstofauto’s

Elektrische en waterstofauto’s

Rijkswaterstaat investeert in duurzame mobiliteit. Elektrisch rijden zal de komende jaren betaalbaar en betrouwbaar worden en daardoor voor iedereen toegankelijk. Ook maken we ruimte voor het rijden op waterstof.

Openbare Verlichting: led

Openbare Verlichting: led

Rijkswaterstaat gaat voortaan waar mogelijk ledverlichting gebruiken bij nieuwbouw, onderhoud en reconstructie van de weg waarbij de openbare verlichting wordt vervangen. Ook bij geprogrammeerde vervanging van de armaturen kiezen we voortaan voor led.

Duurzaam inkopen

Duurzaam inkopen

De Rijksoverheid heeft zichzelf verplicht om 100% duurzaam in te kopen. Rijkswaterstaat voldoet sinds 2010 aan de 100% doelstelling door toepassing van duurzaamheidcriteria in de Grond-, Weg- en Waterbouwsector (GWW).

CO2-Prestatieladder

CO2-Prestatieladder

Opdrachtnemers die een aanbieding doen waaruit blijkt dat ze aantoonbaar hun best doen om minder CO2 uit te stoten, krijgen van Rijkswaterstaat een voordeel bij de gunning. We gebruiken daarvoor de CO2-prestatieladder.

Icoonprojecten

Icoonprojecten

Samen met partners spannen we ons in op het gebied van energie en klimaat. Via deze button vindt u 15 icoonprojecten, goede voorbeelden van waar Rijkswaterstaat aan werkt op het gebied van energie en klimaat.

Choose one loading  

Current loading:

part1 loading  part2