Gegevens gewijzigd
  Wachtwoord gewijzigd  gebiedsselectie thema's navigatie tegels sidebar indicator info
  • gemeente
  • gemeente
  • Vergelijk met :

  Dashboard

  Gasgebruik woningen per postcode (NEA)

  Gasgebruik woningen per postcode (NEA)

  Potentiële Nul op de Meter-woningen (NEA)

  Potentiële Nul op de Meter-woningen (NEA)

  Energiekosten woningen per postcode (NEA)

  Energiekosten woningen per postcode (NEA)

  Nationaal Expertisecentrum Warmte (RVO)

  Warmtevoorziening Gebouwde Omgeving

  Energielabels woningen

  Elektriciteitsgebruik woningen per postcode (NEA)

  Elektriciteitsgebruik woningen per postcode (NEA)

  Energielabels per woning (NEA)

  Energielabels per woning (NEA)

  Vervanging Stedin gasnet

  Deze kaartlaag toont waar het aardgasnet op (korte) termijn vervangen dient te worden en kansen zijn voor een gasloze warmtevoorziening.

  Kennisdossier Gebouwde Omgeving

  Kennisdossier Gebouwde Omgeving

  Lees meer over verduurzaming van de Gebouwde Omgeving.

  Dit thema bevat nog geen tegels. Voeg een tegel toe aan uw thema door gebruik te maken van de [+] knop van reeds bestaande tegels.

  Het door u samengestelde thema kan worden gedeeld (door anderen worden bekeken) via de volgende link:

  Choose one loading  

  Current loading:

  part1 loading  part2