Een ogenblik geduld a.u.b.

FAQ

Hoe zijn de gegevens over energieverbruik opgebouwd?

We beschrijven dit in de Rapportage Energieverbruik. Daarin leest u hoe we de informatie over energieverbruik samenstellen uit diverse datasets. In die rapportage vindt u ook de gegevens voor het door u  gekozen gebied.

Daarnaast is ieder onderwerp in de database voorzien van een bron- en methodebeschrijving. Deze beschrijvingen staan waar nodig als bijlage in de rapportage.

Hoe worden de gegevens over CO2-uitstoot berekend?

We beschrijven dit in de Rapportage CO2-uitstoot. Daarin leest u hoe we de informatie over CO2-uitstoot samenstellen uit diverse datasets. In die rapportage vindt u ook de gegevens voor het door u  gekozen gebied.

Daarnaast is ieder onderwerp in de database voorzien van een bron- en methodebeschrijving. Deze beschrijvingen staan waar nodig als bijlage in de rapportage.

Ik zie andere cijfers dan de vorige keer. Hoe kan dat?

Onze bronnen en wijzelf verbeteren de gegevens in de Klimaatmonitor continu. We voeren deze verbeteringen waar mogelijk door met terugwerkende kracht.

Er zijn reguliere en incidentele verbeteringen. Reguliere verbeteringen zijn bijvoorbeeld aanpassingen van voorlopige naar definitieve cijfers door CBS. Incidentele verbeteringen zijn eenmalige aanpassingen van methodes, herstel van fouten en dergelijke. 

Een overzicht van deze wijzigingen vindt u op de pagina Verbeteringen methoden en gegevens

Als u onze gegevens op een bepaald moment gebruikt voor uw eigen rapportage of een andere toepassing, is het aan te raden om de rapportages waarin deze gegevens zijn opgenomen te downloaden en bewaren als PDF. Daardoor is indien nodig in een later stadium terug te lezen hoe de gegevens op het moment van downloaden opgebouwd waren.

Waarom lopen gegevens over energieverbruik, hernieuwbare energie en CO2-uitstoot achter op de werkelijkheid?

Om gegevens over energieverbruik, hernieuwbare energie en CO2-uitstoot te berekenen gebruiken we diverse bronnen. Daarbij bepaalt de traagste bron de snelheid van de gehele methode.

Enkele datasets, zoals de gegevens  over CO2-uitstoot en energieverbruik van Verkeer en vervoer, zijn pas 1,5 jaar na afloop van het rapportagejaar beschikbaar. Dit zorgt ervoor dat we totaalgegevens over energieverbruik, hernieuwbare energie en CO2-uitstoot niet eerder kunnen berekenen.

De gegevens over aardgas- en elektriciteitsverbruik zijn wel sneller beschikbaar. Deze zijn ca. 6 maanden (woningen) en 9 maanden (bedrijven en instellingen) na afloop van het rapportagejaar beschikbaar.

Veel  van de onderliggende indicatoren zijn sneller en soms frequenter beschikbaar. Zo actualiseren we het opgestelde windvermogen elk kwartaal.  

Op deze pagina vindt u in hoofdstuk 3 een kalender met de momenten waarop we de verschillende gegevens actualiseren.

Waarom staat bij sommige gegevens 'onbekend/vraagteken'?

Voor veel gegevens die we gebruiken geldt, dat ze niet herleidbaar mogen zijn naar individuele huishoudens, bedrijven of instellingen. Daarom aggregeren onze bronnen of wijzelf de gegevens tot gegevens per buurt, wijk of gemeente.

In sommige gevallen is dat niet genoeg. Als er bijvoorbeeld minder dan 10 energieverbruikers in één bedrijfstak in een bepaald gebied aanwezig zijn, mag het energieverbuik van deze bedrijfstak in dat gebied niet gepubliceerd worden. Hetzelfde geldt, als er een bedrijf in een bepaald gebied aanwezig is, dat meer dan 80% van de energie in de bedrijfstak gebruikt. In die gevallen blijft de informatie onbekend, ook voor ons. Dat geven we weer met een '?'.

Dergelijke regels gelden vooral voor gegevens van CBS en RVO.

Hoe zijn de gegevens over hernieuwbare energie bepaald?

We beschrijven dit in de Rapportage Hernieuwbare energie. Daarin leest u hoe we de informatie over hernieuwbare energie samenstellen uit diverse datasets. In die rapportage vindt u ook de gegevens voor het door u  gekozen gebied.

Daarnaast is ieder onderwerp in de database voorzien van een bron- en methodebeschrijving. Deze beschrijvingen staan waar nodig als bijlage in de rapportage.