Presentatie afbeelding
Duurzame mobiliteit in Holland Rijnland (per 1.000 inwoners)
2018
Publieke laadpunten totaal0,1
Geregistreerde elektrische personenauto's (FEV en PHEV)4,5
Eenheid: aantal
Bron: RDW
Ecomovement