Modified: 

Modified: 

Theme modified: 

Modified: 

  Link Empty

  Gegevens gewijzigd




  Wachtwoord gewijzigd



  please wait...

  gebiedsselectie thema's navigatie tegels sidebar indicator info
  • gemeente
  • Vergelijk met :

  Dashboard

  Zonpotentie daken (NEA)

  Zonpotentie daken (NEA)

  Zonpotentie velden (NEA)

  Zonpotentie velden (NEA)

  Potentie open Warmte-Koude Opslag (NEA)

  Potentie open Warmte-Koude Opslag (NEA)

  Potentie gesloten Warmte-Koude Opslag (NEA)

  Potentie gesloten Warmte-Koude Opslag (NEA)

  Potentie Energie uit oppervlaktewater (NEA)

  Potentie Energie uit oppervlaktewater (NEA)

  WKO Tool Nederland

  WKO Tool Nederland

  De WKO Tool Nederland geeft in één oogopslag de mogelijkheden voor toepassing van bodemenergiesystemen op iedere locatie in Nederland. Denk aan: de geschiktheid van de bodem voor bodemenergiesystemen; grondwaterbeschermingsgebieden; investeringskosten en terugverdientijd.

  Wet- en regelgeving bodemenergie

  Wet- en regelgeving bodemenergie

  Het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen bepaalt de regels met betrekking tot het installeren en in werking hebben van bodemenergiesystemen.

  Dashboard aandeelhouders Twence

  Dit dashboard toont gegevens over toedeling van hernieuwbade energie naar de aandeelhouders van Twence.

  Kennisdossier Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO)

  Kennisdossier Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO)

  Keuzehulp Energietransitie rekenmodellen

  Keuzehulp Energietransitie rekenmodellen

  Kennisdossier biomassa PBL

  Kennisdossier biomassa PBL

  Kennisdossier Duurzame Warmte (Milieu Centraal)

  Kennisdossier Duurzame Warmte (Milieu Centraal)

  Opgestelde vermogens hernieuwbare energie

  Rapportage Hernieuwbare Energie

  Rapportage Hernieuwbare Energie

  In dit rapport vindt u alle bekende gegevens m.b.t. de opwek van Hernieuwbare Energie in  het door u gekozen gebied. Het rapport geeft ook toelichting op bronnen en methodes die gebruikt zijn om deze gegevens te bepalen. In het rapport worden de gegevens uitgesplitst naar diverse Hernieuwbare Energie-opties, zodat een gedetailleerd beeld ontstaat.

  U kunt het rapport downloaden als PDF of als Word-bestand. Het Word-bestand kunt u zelf verder bewerken.

  Individuele windturbines (NEA)

  Individuele windturbines (NEA)

  Windpotentie (NEA)

  Windpotentie (NEA)

  Locaties bio-energie-installaties (NEA)

  Locaties bio-energie-installaties (NEA)

  Hoogspanningsnet (NEA)

  Hoogspanningsnet (NEA)

  Warmtenetten (NEA)

  Warmtenetten (NEA)

  Infographic Biomassa RVO

  Kennisdossier Hernieuwbare Energie

  Kennisdossier Hernieuwbare Energie

  Lees meer over opwekking van Hernieuwbare Energie

  Het door u samengestelde thema kan worden gedeeld (door anderen worden bekeken) via de volgende link:
  leeg  

  Powered by Swing Mosaic 

  Choose one area  

  Choose one gebied
  Choose one gebied

  ...Gebied... vergelijken met  

  Choose one gebied
  Choose one gebied

  Mijn Mosaic

  Binnen ‘Mijn Mosaic’ kunt u zelf thema’s samenstellen en deze delen met geinteresseerden. Hieronder in het kort de stappen om uw eigen thema te maken.

  1. Thema aanmaken
  Maak een thema aan door op de plus knop te klikken. U kunt vervolgens de naam van thema wijzigen. Er is een maximum van vier thema’s.

  2. Tegels toevoegen
  Blader naar het thema van waaruit u tegels wilt toevoegen. Via de [+] knop kunt u de tegel toevoegen aan uw eigen thema. Deze knop verschijnt als u met de muis over een tegel gaat.

  3. Tegels indelen
  Nadat de tegels zijn toegevoegd kunt u de volgorde nog wijzigen. Ga hiervoor naar Mijn Mosaic en selecteer het thema. Als u met de muis over een tegel gaat verschijnt er een knop om tegels te verplaatsen en een knop om de tegel te verwijderen.

  4. Thema delen
  Het thema kan worden gedeeld via een URL die u kunt vinden in het wijzig thema dialoog.

  Het thema bevat nog geen tegels. Volg onderstaande stappen om tegels toe te voegen en het thema te delen.

  1. Tegels toevoegen
  Blader naar het thema van waaruit u tegels wilt toevoegen. Via de [+] knop kunt u de tegel toevoegen aan uw eigen thema. Deze knop verschijnt als u met de muis over een tegel gaat.

  2. Tegels indelen
  Nadat de tegels zijn toegevoegd kunt u de volgorde nog wijzigen. Ga hiervoor naar Mijn Mosaic en selecteer het thema. Als u met de muis over een tegel gaat verschijnt er een knop om tegels te verplaatsen en een knop om de tegel te verwijderen.

  3. Thema delen
  Het thema kan worden gedeeld via een URL die u kunt vinden in het wijzig thema dialoog.