Een ogenblik geduld a.u.b.

De Klimaatmonitor

De Regionale klimaatmonitor presenteert in opdracht van het ministerie van EZK trends in de energietransitie. Gemeenten, regio's en provincies monitoren hun voortgang met deze gegevens.

Home

Nieuws

 • CO2-emissiefactor warmtelevering

  / Gert Nijsink
  We hebben voor de meeste warmtenetten de CO2-emissiefactor uit het Warmte-etiket van de warmteleverancier opgenomen voor het jaar 2021.
 • Verbetering kernindicatoren

  / Gert Nijsink
  We hebben de kernindicatoren m.b.t. CO2-emissie volgens de bronbenadering voor Gebouwde omgeving en Landbouw verbeterd.
 • Zonnestroom en zonnepanelen t/m H1 2022

  / Gert Nijsink
  In december 2022 hebben we de gegevens over zonnestroom en zonnepanelen over 2021 en het eerste half jaar van 2022 geactualiseerd.