Een ogenblik geduld a.u.b.

FAQ

Wat is monitoring eigenlijk?

Monitoring is het systematisch volgen van relevante ontwikkelingen. Het hoofddoel van de Klimaatmonitor is het monitoren van de decentrale energietransitie. Op deze pagina leest u wat we onder monitoring verstaan. 

Door wie wordt de Klimaatmonitor gebruikt?

De Klimaatmonitor wordt door veel verschillende gebruikers gebruikt. De beoogde gebruikers zijn decentrale overheden. Daarnaast zijn er diverse andere gebruikersgroepen die de gegevens gebruiken bij hun werkzaamheden.

Op de pagina 'Gebruikers' is meer informatie te vinden over de gebruikers van de Klimaatmonitor.

In het Overzicht hergebruik gegevens ziet u voorbeelden van tientallen gebruikers die gegevens en functionaliteiten van de Klimaatmonitor hergebruiken in eigen informatieproducten.

Welke bronnen gebruikt de Klimaatmonitor?

We hebben 50 tot 60 bronnen en methoden opgenomen in dit overzicht. We verwijzen daarin ook door naar de oorspronkelijke brondata en bronbeschrijvingen.

Hoe worden de gegevens in de Klimaatmonitor berekend?

We beschrijven de drie belangrijkste onderwerpen (energieverbruik, hernieuwbare energie en CO2-uitstoot) in een dynamische rapportage. Daarin leest u hoe we deze onderwerpen samenstellen uit diverse datasets. In die rapportages vindt u ook de gegevens voor het door u gekozen gebied.

Daarnaast is ieder onderwerp in de database voorzien van een bron- en methodebeschrijving. Deze beschrijvingen en verwijzingen naar de originele brondata staan in het Overzicht bronnen en methoden.

Een deel van de gegevens schatten we bij. Waarom en hoe we dat doen, leest u in de Rapportage Bijschattingen.

Wanneer worden de gegevens geactualiseerd?

De gegevens worden op verschillende momenten in het jaar geactualiseerd. Op deze pagina vindt u in hoofdstuk 3 een kalender met de momenten waarop dit gebeurt.

Zijn de gegevens betrouwbaar?

De betrouwbaarheid van de gegevens varieert, afhankelijk van de bron en de bewerkingsmethode. Op deze pagina leest u meer over de kwaliteitseisen die onze gebruikers aan de gegevens stellen en de mate waarin verschillende datasets daaraan voldoen.

Op welke manieren kan ik de gegevens bekijken?

De Klimaatmonitor bevat duizenden indicatoren. Deze worden door veel verschillende gebruikers gebruikt. Daarom stellen we de gegevens beschikbaar via verschillende modules. Elke gebruiker kan zo de module kiezen die het best past bij haar of zijn wensen. Ook bieden we een module aan waarin gebruikers met elkaar kunnen communiceren.

Binnen de Klimaatmonitor zijn de volgende modules beschikbaar:

  • Database;
  • Dashboard;
  • Rapportages;
  • Netwerk met gebruikers.

Lees meer over het gebruik van de modules op deze pagina.

Zijn er ook gegevens op wijk- en buurtniveau?

Een deel van de gegevens is ook beschikbaar op wijk- en buurtniveau. U vindt een selectie daarvan in de rapportage Wijken en buurten

In de database vindt u de gegevens in de map 'Gegevens op wijk- en buurtniveau'.

Hoe kan ik een vraag stellen?

U kunt uw vragen en opmerkingen met ons delen via de contactpagina. We streven ernaar om binnen 1 werkdag te reageren.

Mag ik de gegevens op deze website overnemen?

Ja, alle gegevens op deze website zijn openbaar toegankelijk en voor iedereen vrij te gebruiken. Vermeld wel altijd dat de gegevens afkomstig zijn van de Klimaatmonitor.

Kan ik gegevens uit de Klimaatmonitor automatisch inwinnen, bijvoorbeeld via een API?

We hebben voor de Klimaatmonitor een Open Data Service ingericht. 

Het is binnen deze service mogelijk om de gegevens in de Klimaatmonitor via een API te benaderen. U kunt daarvoor een API-key aanvragen via het contactformulier.

De kosten van deze Open Data service voor decentrale overheden worden gefinancierd door het Interprovinciaal Overleg (IPO). De kosten voor overige gebruikers worden in overleg vastgesteld.

 

Waarom worden slimme meter-data niet gebruikt voor monitoring?

Dat is wettelijk niet toegestaan. Slimme meter-data worden alleen gebruikt in de communicatie tussen de energieleverancier en de klant en mogen met niemand anders gedeeld worden. Voor monitoring zijn we dus afhankelijk van de jaargegevens.

Zijn er gegevens over de CO2-uitstoot in 1990 beschikbaar?

Er zijn geen gegevens over de CO2-uitstoot in 1990 volgens de verbruiksbenadering beschikbaar. De oorzaak hiervan is, dat er geen regionale gegevens over het verbruik van energie in 1990 beschikbaar zijn.

De Emissieregistratie heeft gegevens over de CO2-uitstoot in 1990 volgens de bronbenadering. Een deel van deze gegevens is te vinden in de database, namelijk de CO2-uitstoot van Verkeer en vervoer.