Een ogenblik geduld a.u.b.
  • Home
  • Gebruiksvoorwaarden Open Data Service

Gebruiksvoorwaarden Open Data Service

Voor gebruik van de Klimaatmonitor Open Data Service (ODS) vragen we u akkoord te gaan met de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden. We staan (decentrale) overheden toe de beschikbaar gestelde webservices vrij te gebruiken, zolang u de applicatie niet zo zwaar belast dat andere gebruikers daar hinder van ondervinden.

Deze voorwaarden beschrijven welke activiteiten we als schadelijk beschouwen en wat we doen als we dit constateren. Sommige activiteiten zijn vanzelfsprekend niet toegestaan, zoals onwettig gebruik. Andere activiteiten zijn in wettelijke zin niet illegaal, maar wel verstorend omdat ze bijvoorbeeld performanceproblemen veroorzaken.

Toegang tot Open Data Service

Op dit moment is het vanwege technische redenen niet mogelijk om de Open Data Service volledig openbaar te maken. Aansluiten op de service is alleen mogelijk met een API-key. Met deze API-key krijgt u toegang tot data en metadata van alle 1600 openbare indicatoren in de Klimaatmonitor. U kunt een API-key aanvragen via het contactformulier.

Bij het aanvragen van de API-key vragen wij u om uw naam, organisatie en mailadres te vermelden. Wij gebruiken deze gegevens alleen om de API-key te registreren en contact op te kunnen nemen bij onregelmatigheden en ontwikkelingen rond de Open Data Service. Het is niet toegestaan uw door ons verstrekte API-key met andere partijen te delen.

Richtlijnen gebruik

Wanneer er veel API-requests tegelijkertijd verstuurd worden naar onze systemen kan dit voor problemen zorgen. Om te voorkomen dat andere gebruikers hier last van ondervinden kunnen wij, indien nodig, passende maatregelen treffen. Wanneer u de opgehaalde data wilt gebruiken in uw eigen applicatie vragen wij u deze zelf op te slaan. Het is niet de bedoeling dat u uw applicatie direct koppelt aan de Klimaatmonitor Open Data Service.

Wij zullen maatregelen treffen:

  • Als we vermoeden dat er sprake is van onwettige activiteiten;
  • Als we constateren dat u structureel meer dan gemiddeld beslag op de Open Data Service legt;
  • Als blijkt dat uw gebruik onze dienstverlening aan andere gebruikers verstoort.

Als we bovenstaande constateren, nemen we altijd eerst contact met u op om in onderling overleg het probleem op te lossen. Vaak zijn er alternatieven mogelijk, daar ondersteunen we u graag bij.

Ondersteuning

Alle noodzakelijke handelingen om gebruik te maken van de Open Data Service zijn in een handleiding beschreven. Daarnaast bieden we binnenkort een API-client (Python) aan om gebruik van de Open Data Service makkelijker te maken. De locatie hiervan worden medio oktober 2021 via de Klimaatmonitor meegedeeld. We voorzien niet in uitgebreide helpdesksupport of andere vormen van individuele ondersteuning.

Disclaimer

Onze datasets zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan deze sets kunnen echter geen rechten worden ontleend. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik ervan.