Een ogenblik geduld a.u.b.
  • Home
  • Over de kernindicatoren

Over de kernindicatoren

In het Klimaatakkoord heeft het IPO namens de provincies ambitieuze afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Voor provincies is het van belang om inzicht te hebben in de voortgang van de acties die zij op zich hebben genomen en de resultaten en effecten, waar de afspraken uit het Klimaatakkoord binnen hun provincie toe leiden.
Het IPO streeft naar onderlinge afstemming van de monitoring van het klimaatbeleid door provincies. Zo kunnen provincies eenduidig over de voortgang van het klimaatbeleid op hun grondgebied rapporteren naar Provinciale staten, de bevolking, media en partners in het klimaatbeleid. Zo ontstaat er in de beeldvorming geen ruis door verschillen in gehanteerde indicatoren en data tussen provincies over de voortgang van het klimaatbeleid. Bovendien kan het beeld worden geïntegreerd tot een nationaal beeld door de data van de provincies bij elkaar op te tellen.

In dit dashboard .....