Een ogenblik geduld a.u.b.
 • Home
 • Over de kerndataset

Over de kerndataset

Begin 2022 hebben de gezamenlijke provincies een kerndataset vastgesteld voor de monitoring van het klimaatbeleid en de energietransitie. Deze set is ontwikkeld in opdracht van het IPO, en omarmd door VNG, NPRES en EZK.  Daarmee is het een kerndataset geworden van de gezamenlijke decentrale overheden. Zij benadrukken het belang van afstemming, zodat zoveel mogelijk eenduidigheid, vergelijkbaarheid en optelbaarheid tot stand wordt gebracht.

De kerndataset is zo gestructureerd dat deze het verhaal van de energietransitie vertelt, volgens de beleidstheorie van het Klimaatakkoord. De set is ingedeeld in vier lagen en vijf sectoren van het klimaatbeleid. De vijf sectoren zijn:

 • Elektriciteit;
 • Gebouwde omgeving;
 • Mobiliteit;
 • Industrie;
 • Landbouw.

De vier lagen zijn:

 • Emissies: het beoogde effect van het klimaatbeleid is het reduceren van de emissies van broeikasgassen;
 • Energie: hiervoor is energiebesparing en verduurzaming van de energieproductie nodig;
 • Resultaten: deze energiebesparing en verduurzaming worden gerealiseerd met maatregelen per sector;
 • Voortgang: Voor maatregelen, waarvan de realisatie in fasen is uit te splitsen, wordt de pijplijn in beeld gebracht. Dit geldt met name voor zon en wind op land.

In dit dashboard

De beschikbare gegevens per indicator worden in dit dashboard weergegeven per provincie, RES-regio en gemeente. Het dashboard bevat definities, toelichting op hoe de gegevens bepaald zijn en informatie over de kwaliteit van de gegevens. Daar waar de kwaliteit niet voldoende is, werken we met diverse partijen, waaronder VIVET, aan het verbeteren daarvan.