Een ogenblik geduld a.u.b.

Elektrische voertuigen naar gebruiker per provincie: nieuwe cijfers 2021 en update 2020

door nico

De verdeling van de elektrische voertuigen naar gebruiker per provincie zijn aangevuld: er zijn verse cijfers voor het jaar 2021. En de cijfers over het jaar 2020 hebben een kleine correctie ondergaan.

U vindt de gegevens in de Viewer.

De cijfers betreffen de "Verdeling personenauto's naar provincie na herverdeling van leaseauto's en auto's van de zaak". CBS bewerkt de cijfers van RDW in opdracht van RVO. De peildatum is 1 januari. We geven deze gegevens weer als de gegevens op 31 december van het voorgaande jaar. Meer informatie  over de methode is te vinden in het overzicht bronnen en methoden onder "CBS - Statistiek personenauto's naar provincie"

Deze update betreft allereerst verse cijfers per einde 2021 (peildatum 1-1-2022). Daarnaast zijn de cijfers over 2020 herzien. De herziening betreft een wijziging in de selectie van de populatie. Voorheen werd ten onrechte een groep onverzekerde voertuigen meegenomen, dit is na de herziening niet meer het geval. Deze verschillen met de eerdere gegevens over 2020 zijn klein. Overigens zijn de gegevens over 2019 niet aangepast.