Een ogenblik geduld a.u.b.

Gecommitteerde subsidiebedragen SDE++

door Gert Nijsink
We hebben aan de SDE++-gegevens ook de gecommitteerde subsidiebedragen toegevoegd.

De peildatum van de gegevens is 1 juli 2023.

We presenteren 2 bedragen per beschikking:

  • Het bij beschikking gecommitteerde bedrag (totaal > 71 miljard euro inclusief Wind op zee);
  • Het bedrag van de gerealsieerde beschikkingen (totaal bijna 45 miljard euro nclusief Wind op zee)

Omdat de SDE++-regeling een investeringssubsidie is, is het niet zeker of deze bedragen daadwerkelijk uitgekeerd worden. Dat is afhankelijk van o.a de marktprijs van de geproduceerde hernieuwbare energie of de gereduceerde CO2-uitstoot.

U vindt de gegevens hier.