Een ogenblik geduld a.u.b.

Huisstijl en afzenderschap aangepast

door Gert Nijsink

We hebben de naam, huisstijl en het afzenderschap van de Klimaatmonitor aangepast. Deze sluiten nu aan op het Dashboard klimaatbeleid van de Rijksoverheid. Dit dashboard geeft informatie over de ontwikkeling van het klimaatbeleid in Nederland. De opdrachtgever van zowel het Dashboard klimaatbeleid als de Klimaatmonitor is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Om het verschil tussen beide duidelijk te maken, noemen we de Klimaatmonitor vanaf nu 'Regionale klimaatmonitor'. De afzender is niet meer Rijkswaterstaat, maar de Rijksoverheid.

In de loop van 2022 zullen we een deel van de inhoud van het Dashboard klimaatbeleid in de Regionale klimaatmonitor uitsplitsen naar provincies, regio's en gemeenten. Met ingang van 2023 zal de Regionale klimaatmonitor door RVO beheerd gaan worden, zodat beide instrumenten bij dezelfde uitvoeringsorganisatie zijn belegd.