Een ogenblik geduld a.u.b.

Meer verbruiksgegevens per RES-regio

door Gert Nijsink

We hebben onze methode om per gemeente en per provincie ontbrekende gegevens bij te schatten verbreed naar RES-regio's.

Een deel van de zakelijke energieverbruiksgegevens mag door CBS niet gepubliceerd worden vanwege herleidbaarheid naar individuele zakelijke verbruikers. In veel gevallen gaat het om een gering aandeel van het verbruik, dat plaatsvindt in bedrijfstakken met een gering aantal verbruikers en daardoor herleidbaar is.

Dergelijke ontbrekende gegevens zorgen ervoor dat de optelsom van de verbruiken van alle bedrijfstakken onbekend is. Voor het totale verbruik van de Gebouwde omgeving bijvoorbeeld moeten de gegevens van 14 bedrijfstakken voor aardgas en elektriciteit opgeteld worden. Als één van deze 28 getallen ontbreekt, kan deze optelsom niet gemaakt worden.

In een RES-regio is dat effect nog sterker, omdat daar de gegevens van meerdere gemeenten opgeteld moeten worden. In een RES-regio van 10 gemeenten hoeft voor de Gebouwde omgeving maar één van de 280 noodzakelijke gegevens onbekend te zijn om ervoor te zorgen dat de optelsom niet gemaakt kan worden.

Op gemeente- en provincieniveau schatten we de ontbrekende gegevens al jaren bij, door gebruik te maken van de randtotalen en de trends. We publiceren deze schattingen per bedrijfstak niet, maar gebruiken ze wel in de noodzakelijke optelsommen. Dat doen we alleen als het aandeel bijschatting lager dan 20 % van de optelsom is. In de meeste gevallen is het aandeel veel lager, meestal lager dan 10 %.

Met ingang van mei 2021 hebben we deze methode ook toegepast op de optelsommen per RES-regio. Dat heeft geleid tot een drastische verbetering van de beschikaarheid van gegevens.