Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuwe methode zonne- stroom 'achter de meter'

door Gert Nijsink
We hebben voor  zonnestroom 'achter de meter' een nieuwe bepalingsmethode ontwikkeld. We hebben deze gebaseerd op kentallen uit de Monitor Zon-pv in Nederland van RVO.

Omdat deze kentallen beschikbaar zijn vanaf 2014, zijn onze gegevens voor zonnestroom 'achter de meter' ook pas beschikbaar met ingang van 2014. Voor 2014 is het aandeel op het totale energieverbruik verwaarloosbaar. Het is in die jaren gemiddeld minder dan 0,1 % van het totaal.

U vindt de nieuwe gegevens m.b.t. zonnestroom 'achter de meter' in de database

U vindt de nieuwe kentallen ook in de database.

Deze zijn afkomstig in de jaren vanaf 2014 afkomstig uit de Monitor Zon-pv in Nederland van RVO. In de jaren voor 2014 zijn ze gebaseerd op onze aanname.