Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuwe methode zonne-stroom 'achter de meter'

door Gert Nijsink
We hebben voor  zonnestroom 'achter de meter' een nieuwe bepalingsmethode ontwikkeld. We hebben deze gebaseerd op kentallen uit de Monitor Zon-pv in Nederland van RVO.

Deze kentallen zijn afkomstig uit de Monitor Zon-pv in Nederland van RVO. Ze beschikbaar zijn vanaf 2014.

We gebruiken de kentallen van 2014 ook in de jaren 2010-2013 om een doorlopende tijdreeks te maken.

In die jaren is het aandeel zonnestroom 'achter de meter' op het totale energieverbruik verwaarloosbaar. Het is in die jaren gemiddeld minder dan 0,1 % van het totaal.

U vindt de nieuwe gegevens m.b.t. zonnestroom 'achter de meter' in de viewer

U vindt de nieuwe kentallen ook in de database.