Een ogenblik geduld a.u.b.

Warmte/Koude-Opslag (WKO)

door Gert Nijsink

We hebben de gegevens over Ondiepe bodemenergie en Warmte/Koude Opslag (WKO) geactualiseerd over 2020.

We hebben ook de gebruikte methode verbeterd, met terugwerkende kracht.

 

 

In de methode hebben we een extra stap met extra gegevens toegevoegd. We bepalen eerst de hoeveelheid Ondiepe bodemenergie per provincie, door het nationale totaal te verdelen over de provincies. We gebruiken daarbij de hoeveelheid daadwerkelijk onttrokken grondwater per provincie als verdeelsleutel.

Vervolgens verdelen we de hoeveelheid Ondiepe bodemenergie per provincie over de onderliggende gemeenten. We gebruiken daarbij het vergunde debiet voor grondwateronttrekking  per gemeente als verdeelsleutel.

We hebben de historische tijdreeks met gegevens over het vergunde debiet voor grondwateronttrekking per gemeente vanaf 2000 verbeterd. Deze tijdreeks is nu in zijn geheel gemaakt volgens dezelfde methode.

De verbetering van deze historische reeks is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van provincie Flevoland.

U vindt de gegevens in de viewer en in het dashboard.