Een ogenblik geduld a.u.b.

Verbetering kernindicatoren

door Gert Nijsink

We hebben in januari 2023 de gegevens voor de kernindicatoren m.b.t. CO2-emissie volgens de bronbenadering voor Gebouwde omgeving en Landbouw verbeterd.

We hebben na besluitvorming door het ministerie van EZK, IPO, VNG en NP RES deze wijziging nu ook doorgevoerd in de gegevens met betrekking tot de totale emissies volgens de bronbenadering. 

De reden voor deze wijziging is dat de bottom-up gegevens over het aardgasverbruik in de Commerciële en Publieke dienstverlening en de Landbouw een beter beeld van deze kernindicator geven dan de top-down verdeelde gegevens van Emissieregistratie. En dat het daarom beter is deze op te nemen in het totaal. 

Lees meer in dit overzicht.