Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

 • -

  Elektrische laadpunten t/m juni 2024

  We hebben de gegevens over elektrische laadpunten geactualiseerd t/m juni 2024.

 • -

  Elektrische, waterstof- en aardgasvoertuigen t/m juni 2024

  We hebben de gegevens over elektrische, waterstof- en aardgasvoertuigen geactualiseerd tot en met juni 2024.

 • -

  Personenmobiliteit 2023

  We hebben de gegevens over personenmobiliteit geactualiseerd in 2023.

 • -

  ISDE- en andere regelingen 1e helft 2024

  We hebben de gegevens over de ISDE-, SEEH-, SVOH- en SVVE-regelingen geactualiseerd tot en met het 1e halfjaar van 2024.

 • -

  Personenauto's bij eindgebruiker 2022

  We hebben de gegevens over personenauto's bij eindgebruiker geactualiseerd in 2022.

 • -

  Overige broeikasgassen (niet CO2) 2022

  We hebben de gegevens over Overige broeikasgassen in 2022 geactualiseerd. 

 • -

  Zonnestroom en windenergie 2023

  We hebben de gegevens over zonnestroom en windenergie in 2023 geactualiseerd. 

 • -

  Zon en wind huidige productie cf. PBL-systematiek 2023

  We hebben de gegevens over zon en wind huidige productie cf. PBL-systematiek in 2023 geactualiseerd. 

 • -

  Hernieuwbare energie 2022

  We hebben de gegevens over hernieuwbare energie in 2022 geactualiseerd. 

 • -

  Energieverbruik 2022

  We hebben de gegevens over energieverbruik in 2022 geactualiseerd. 

 • -

  Biogas 2022

  We hebben de gegevens over hernieuwbare energie uit biogas in 2022 geactualiseerd. 

 • -

  Bio-WKK 2022

  We hebben de gegevens over hernieuwbare energie uit bio-WKK in 2022 geactualiseerd. 

 • -

  Afvalverbranding 2022

  We hebben de gegevens over hernieuwbare energie uit afvalverbranding in 2022 geactualiseerd. 

 • -

  Gegevens Monitor Wind op land 2023

  We hebben de gegevens van de monitor Wind op land over 2023 opgenomen.
 • -

  Biomassaketels warmte 2022

  We hebben de gegevens over hernieuwbare warmte uit biomassaketels in 2022 geactualiseerd. 

 • -

  Elektrische laadpunten t/m februari 2024

  We hebben de gegevens over elektrische laadpunten geactualiseerd t/m februari 2024.
 • -

  ISDE-, SEEH-, SAH- SVVE-, en SVOH-regeling

  We hebben gegevens over de ISDE-, SEEH-, SVVE-, SAH- en SVOH-regelingen geactualiseerd over geheel 2023.

   

 • -

  Energielabels 2023 geactualiseerd

  We hebben we de energielabels van woningen en utiliteitsgebouwen geactualiseerd over 2023.

 • -

  Gecommitteerde subsidiebedragen SDE++

  We hebben aan de SDE++-gegevens ook de gecommitteerde subsidiebedragen toegevoegd.
 • -

  CO2-uitstoot verkeer en vervoer fors gewijzigd

  Emissieregistratie heeft geactualiseerde gegevens m.b.t. CO2-uitstoot volgens de bronbenadering gepubliceerd. 
 • -

  Subsidiebedragen ISDE en SEEH

  We hebben naast de informatie over de maatregelen ook de subsidiebedragen van de ISDE- en de SEEH-regeling gepubliceerd. De peildatum is 1 oktober 2023.

   

 • -

  Elektrische, waterstof- en aardgasvoertuigen t/m 2023

  We hebben de gegevens over elektrische, waterstof- en aardgasvoertuigen geactualiseerd tot en met einde 2023.
 • -

  Elektrische laadpunten 2023

  We hebben de gegevens over elektrische laadpunten geactualiseerd tot en met einde 2023.
 • -

  Windturbines heel 2023

  We hebben de gegevens over windturbines geactualiseerd over heel 2023. De peildatum van de gegevens is 31 december 2023.

 • -

  Rapportages gemoderniseerd

  We hebben de 3 belangrijkste rapportages gemoderniseerd. 

   

 • -

  Totaal energieverbruik 2022

  We hebben het totale bekende energieverbruik over 2022, op een deel van de hernieuwbare warmte na, gepubliceerd. 
 • -

  Totaal bekende CO2-uitstoot 2022

  We hebben de totale bekende CO2-uitstoot over 2022 gepubliceerd. 
 • -

  Energieverbruik en CO2-uitstoot sectoren 2022

  We hebben het energieverbruik en de CO2-uitstoot van de sectoren Gebouwde omgeving, Landbouw  en Industrie, Energie, Afval en Water over 2022 geactualiseerd. 
 • -

  Energieverbruik en CO2-uitstoot verkeer en vervoer 2022

  We hebben het energieverbruik en de CO2-uitstoot verkeer en vervoer over 2022 geactualiseerd.
 • -

  Energieverbruik en CO2-uitstoot bedrijven 2021 en 2022

  We hebben de verbruiken van aardgas en elektriciteit door bedrijven en instellingen geactualiseerd over 2022. De bron van deze gegevens is CBS.
 • -

  Overzicht indicatoren volgens themaboom. Inclusief API-info.

  Voor gebruikers van de viewer én voor de API-gebruikers: we hebben een Excel-bestand gemaakt met alle indicatoren.
 • -

  Verbetering historie WKO en Ondiepe bodemenergie (2018-2021)

  Naar aanleiding van de actualisatie van Warmte/Koude Opslag (WKO) hebben we de historie nader geanalyseerd en gecorrigeerd.
 • -

  Participatiemonitor: update 2022 en kwaliteitsslag

  We hebben de gegevens over 2022 verwerkt. Bovendien hebben we de opzet vereenvoudigd en een aantal jaren historie kunnen toevoegen.
 • -

  API gebruikers: Participatiemonitor aangepast

  Tegelijk met de verse data voor 2022 hebben we de indicatoren gereorganiseerd. Ook zijn er nu meerdere jaren beschikbaar.
 • -

  Hernieuwbare energie uit RWZI 2022

  We hebben gegevens over hernieuwbare energie uit rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) toegevoegd over 2022.
 • -

  Elektrische laadpunten t/m 3e kwartaal 2023

  We hebben de gegevens over elektrische laadpunten geactualiseerd tot en met september 2023.
 • -

  Elektrische, waterstof- en aardgasvoertuigen t/m 3e kwartaal 2023

  We hebben de gegevens over elektrische, waterstof- en aardgasvoertuigen geactualiseerd tot en met september 2023.
 • -

  ISDE-regeling update oktober 2023

  We hebben de gegevens over de ISDE-regeling geactualiseerd. De peildatum is 1 oktober 2023.
 • -

  Gegevens WKO en Ondiepe bodemenergie 2022

  We hebben de gegevens over Warmte/Koude Opslag (WKO) geactualiseerd over 2022.

  Daarmee hebben we ook de gegevens over Ondiepe bodemenergie (hernieuwbare warmte) geactualiseerd. 

 • -

  Energieverbruik woningen 2021 en 2022

  We hebben CBS-gegevens over levering van aardgas en elektriciteit aan woningen geactualiseerd.
 • -

  Verbetering hernieuwbare warmte houtkachels

  We hebben de methode waarmee we de hernieuwbare warmte van houtkachels in woningen bepalen verbeterd.
 • -

  Hoofdverwarmingsinstallaties 2021 en 2022

  We hebben CBS-gegevens over de hoofdverwarmingsinstallaties van woningen over 2022 toegevoegd en over 2021 aangepast.
 • -

  API-endpoints van de kerndataset in downloadbaar bestand

  Voor de API-gebruikers: we hebben een Excel-bestand gemaakt met de API-links van de indicatoren in de kerndatset.

   

 • -

  Schatting laden elektrische voertuigen.

  We hebben een schatting gemaakt van de hoeveelheid elektriciteit die wordt geladen bij (semi)publieke laadpunten.
 • -

  Deeplink met alle indicatoren van de kerndataset

  In aanvulling op het Dashboard voor de Kerndataset hebben we ook een deeplink gemaakt met alle kernindicatoren in de viewer. 
 • -

  Oproep aan organisaties die de API gebruiken

  We raden zowel de inhoudelijke klimaatmedewerker als de datatechnische medewerker aan om zich aan te melden voor onze nieuwsbrief.
 • -

  Gegevens Emissieregistratie 2021

  We hebben de definitieve gegevens van Emissieregistratie over 2021 opgenomen.
 • -

  Correctie elektriciteitsverbruik gemeenten Noordenveld en Midden-Groningen

  We hebben een correctie doorgevoerd in de cijfers voor elektriciteitsverbruik voor de gemeenten Midden-Groningen en Noordenveld.
 • -

  SCE-regeling: nieuwe dataset

  We hebben gegevens over de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE-regeling) opgenomen. De peildatum is 1 juli 2023.
 • -

  SDE++-regeling update juli 2023

  We hebben de gegevens over de SDE++-regeling geactualiseerd. De peildatum is 1 juli 2023.
 • -

  ISDE-regeling update juli 2023

  We hebben de gegevens over de ISDE-regeling geactualiseerd. De peildatum is 1 juli 2023.
 • -

  Windturbines 2e kwartaal 2023

  We hebben de gegevens over windturbines geactualiseerd t/m het 2e kwartaal van 2023. De peildatum van de gegevens is 12 juni 2023.
 • -

  SDE++-regeling update april 2023

  We hebben de gegevens over de SDE++-regeling geactualiseerd. De peildatum is 1 april 2023.

 • -

  Vermeden CO2-uitstoot 2021 en 2022

  We hebben de vermeden CO2-uitstoot door hernieuwbare energie geactualiseerd over 2021. Voor wind op land en zonnestroom hebben we deze geactualiseerd over 2022.
 • -

  Schatting thuislaadpunten per provincie

  We hebben geschatte aantallen thuislaadpunten voor elektrische auto's per provincie toegevoegd.
 • -

  FAQs uitgebreid

  Naar aanleiding van de gebruikerssessies hebben we de veelgestelde vragen uitgebreid en in categorieën ingedeeld. 
 • -

  Huidige productie RES-regio's 2022

  De Regionale klimaatmonitor wordt in het begrippenkader RES als bron voor de zogenaamde huidige productie aangewezen. We hebben deze huidige productie geactualiseerd over 2022 op basis van de meest recente CBS-gegevens en zoninstralingsgegevens van SolarCare.

 • -

  Zonnestroom en zonnepanelen heel 2022

  We hebben de gegevens over zonnestroom en zonnepanelen over 2022 geactualiseerd.

 • -

  Windenergie en windvermogen over 2022

  We hebben de gegevens over windenergie en operationeel windvermogen over 2022 geactualiseerd. 
 • -

  Elektrische voertuigen naar gebruiker per provincie: nieuwe cijfers 2021 en update 2020

  De verdeling van de elektrische voertuigen naar gebruiker per provincie zijn aangevuld: er zijn verse cijfers voor het jaar 2021. En de cijfers over het jaar 2020 hebben een kleine correctie ondergaan.

  U vindt de gegevens in de Viewer.

 • -

  Windturbines 1e kwartaal 2023

  We hebben de gegevens over windturbines geactualiseerd t/m het 1e kwartaal van 2023. De peildatum van de gegevens is 1 april 2023.
 • -

  Energieverbruik 2021 compleet

  We hebben de gegevens m.b.t. energieverbruik in 2021 compleet gemaakt, door gegevens over energieverbruik in verkeer en vervoer toe te voegen.
 • -

  Energieverbruik verkeer en vervoer 2021 compleet

  We hebben de gegevens m.b.t. energieverbruik in verkeer en vervoer in 2021 compleet gemaakt.

  De gegevens zijn met terugwerkende kracht gewijzigd. De mate van wijziging verschilt per vervoersmodaliteit. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd bij de bron, Emissieregistratie/RIVM.

 • -

  Monitor Energiearmoede

  We hebben gegevens van de Monitor Energiearmoede in Nederland van CBS opgenomen.
 • -

  Workshops Regionale klimaatmonitor en Kerndataset

  De afgelopen maanden hebben we live instructiesessies gehouden door het hele land. In juni houden we nog drie sessies voor degenen die de eerdere aankondigingen hebben gemist: begin juni live in Zwolle en Utrecht en eind juni een sessie via Teams.
 • -

  CO2-uitstoot en energieverbruik Verkeer en vervoer lager

  We hebben de gegevens m.b.t. CO2-uitstoot van Verkeer en vervoer beter in lijn gebracht met de afspraken van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).
 • -

  Energetische/niet-energetische CO2-uitstoot

  We hebben binnen de kerndataset de gegevens van energetische en niet-energetische CO2-uitstoot binnen de bronbenadering verbeterd.
 • -

  Verbetering kernindicatoren

  We hebben in januari 2023 de gegevens voor de kernindicatoren m.b.t. CO2-emissie volgens de bronbenadering voor Gebouwde omgeving en Landbouw verbeterd.

  We hebben na besluitvorming door het ministerie van EZK, IPO, VNG en NP RES deze wijziging nu ook doorgevoerd in de gegevens met betrekking tot de totale emissies volgens de bronbenadering. 

 • -

  Hernieuwbare energie 2021 compleet

  We hebben de gegevens m.b.t. hernieuwbare energie in 2021 compleet gemaakt, door gegevens over bio-energie toe te voegen. 
 • -

  Biobrandstoffen verkeer 2021

  We hebben de gegevens over het verbruik van biobrandstoffen in verschillende vervoersmodaliteiten geactualiseerd over 2021.
 • -

  CO2-uitstoot verkeer en totaal 2021

  We hebben de gegevens over CO2-uitstoot van verkeer en vervoer toegevoegd over 2021. Daarbij zijn ook de gegevens over de periode 1990-2020 licht gewijzigd. 
 • -

  Ontsluiting Dashboard en Viewer verbeterd

  Naar aanleiding van een usability-onderzoek door IPO hebben we de ontsluiting van het Dashboard en de Viewer verbeterd.
 • -

  Huidige productie RES-regio's cf. PBL-systematiek

  NP RES heeft het begrippenkader RES vernieuwd. De Regionale klimaatmonitor wordt daarin als bron voor de zogenaamde huidige productie aangewezen.
 • -

  CO2-uitstoot in kiloton (kton) i.p.v. in ton

  We geven alle (vermeden) CO2-uitstoot vanaf nu weer in de eenheid kiloton (kton) in plaats van in ton.

 • -

  Energielabels 2022

  We hebben we de energielabels van woningen en utiliteitsgebouwen geactualiseerd over 2022.
 • -

  Windturbines heel 2022

  We hebben de gegevens over windturbines geactualiseerd. De peildatum van de gegevens is 1 januari 2023.
 • -

  Participatiemonitor 2021

  We hebben de gegevens uit de Participatiemonitor voor zonneparken en windparken 2021 toegevoegd.
 • -

  Zoekvenster in navigatiebalk

  We hebben het zoekvenster verplaatst van de Home-pagina naar de navigatiebalk (rechtsboven).
 • -

  Elektrische laadpunten 2022

  In januari 2023 hebben we de gegevens over Elektrische laadpunten geactualiseerd over het gehele jaar 2022.
 • -

  Elektrische, waterstof- en aardgasvoertuigen 2022

  In januari 2023 hebben we de gegevens over elektrische, waterstof- en aardgasvoertuigen geactualiseerd over heel 2022.
 • -

  Provinciale verdeling elektrische voertuigen naar gebruiker 2020

  De provinciale jaarcijfers voor de verdeling van personenauto’s naar gebruiker over 2020 zijn bekend.
 • -

  CO2-emissiefactor warmtelevering

  We hebben voor de meeste warmtenetten de CO2-emissiefactor uit het Warmte-etiket van de warmteleverancier opgenomen voor 2021.
 • -

  Verbetering kernindicatoren

  We hebben de kernindicatoren m.b.t. CO2-emissie volgens de bronbenadering voor Gebouwde omgeving en Landbouw verbeterd.
 • -

  Zonnestroom en zonnepanelen t/m H1 2022

  We hebben de gegevens over zonnestroom en zonnepanelen over 2021 en het eerste half jaar van 2022 geactualiseerd. 
 • -

  Windenergie en windvermogen over 2021

  We hebben de gegevens over windenergie en operationeel windvermogen over 2021 geactualiseerd. 
 • -

  Kerndataset in Open Data Service

  We hebben de gegevens behorende bij de Kerndataset toegevoegd aan de Open Data Service.
 • -

  Energieverbruik bedrijven 2020 en 2021

  We hebben de verbruiken van aardgas en elektriciteit door bedrijven en instellingen geactualiseerd over 2021. De bron van deze gegevens is CBS.

 • -

  Windturbines 3e kwartaal 2022

  In oktober 2022 hebben we de gegevens over windturbines geactualiseerd. De peildatum van de gegevens is 18 oktober 2022.

 • -

  Energieverbruik woningen 2020 en 2021

  We hebben de verbruiken van aardgas, elektriciteit en stadswarmte door woningen geactualiseerd over 2021. De bron van deze gegevens is CBS.
 • -

  Elektrische laadpunten 3e kwartaal 2022

  In oktober 2022 hebben we de gegevens over Elektrische laadpunten geactualiseerd tot en met september 2022.
 • -

  Elektrische voertuigen 3e kwartaal 2022

  In oktober 2022 hebben we de gegevens over Elektrische voertuigen geactualiseerd tot en met september 2022.
 • -

  Herstel foutieve gegevens

  Bij het grenswijzigen van de gegevens naar de nieuwe gemeente-indeling 2022 is een softwarefout gemaakt. Daardoor werden nationale gegevens verdeeld over gemeenten, in plaats van de beschikbare en beter passende provinciale en regionale gegevens. Dit gebeurde met name bij enkele hernieuwbare energietechnieken, zoals bio- en bodemenergie.
 • -

  Windturbines 1e kwartaal 2022

  In juni 2022 hebben we de gegevens over windturbines geactualiseerd. De peildatum van de gegevens is 22 april 2022.

 • -

  Hernieuwbare elektriciteit 2020 compleet

  De gegevens over (het percentage) hernieuwbare elektriciteit zijn compleet over 2020. 
 • -

  Zonnestroom heel 2021

  In juni 2022 hebben we de gegevens over zonnestroom over 2021 geactualiseerd. 

 • -

  Gemeente- en buurtindeling geactualiseerd

  We hebben de gemeente-indeling en de onderliggende gegevens aangepast naar de indeling per 1 januari 2022. Omdat gemeente Weesp pas in de loop van 2022 is gefuseerd met gemeente Amsterdam, laten we gemeente Weesp nog als zelfstandige gemeente zien. We sluiten daarmee aan bij het beleid van CBS.

  We hebben de buurtindeling anagepast naar de indeling van 2021. 

 • -

  SDE++-regeling t/m 2021

  In juni 2022 hebben we de gegevens over de SDE++-regeling geactualiseerd. De peildatum is  14 april 2022. De gegevens lopen daardoor synchroon met de gegevens in het Dashboard klimaatbeleid.

  De gegevens bevatten ook een deel van de realisatie in 2022. Door 2021 te selecteren ziet u de realisatie tot en met 2021.

 • -

  Elektrische laadpunten 1e kwartaal 2022

  In mei 2022 hebben we de gegevens over Elektrische laadpunten geactualiseerd tot en met maart 2022.

 • -

  Elektrische voertuigen april 2022

  In mei 2022 hebben we de gegevens over Elektrische voertuigen geactualiseerd tot en met april 2022.

 • -

  Participatiemonitor

  We hebben gegevens uit de Participatie Monitor Hernieuwbare Energie op Land toegevoegd. Het gaat om (financiële) participatie in wind- en zonneparken.
 • -

  Afvalverbranding en stortgas 2020

  In februari 2022 hebben we de gegevens over afvalverbranding en stortgas geactualiseerd over 2020.

 • -

  Windturbines update over 2021

  In februari 2022 hebben we de gegevens over windturbines geactualiseerd. De peildatum van de gegevens is 21 januari 2022.

 • -

  Huisstijl en afzenderschap aangepast

  We hebben de naam, huisstijl en het afzenderschap van de Klimaatmonitor aangepast. Deze sluiten nu aan op het Dashboard klimaatbeleid van de Rijksoverheid. Dit dashboard geeft informatie over de ontwikkeling van het klimaatbeleid in Nederland. De opdrachtgever van zowel het Dashboard klimaatbeleid als de Klimaatmonitor is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

 • -

  Elektrische laadpunten geheel 2021

  In januari 2021 hebben we de gegevens over Elektrische laadpunten geactualiseerd over geheel 2021. De aanbieder van de gegevens heeft een algoritme veranderd, waardoor de gegevens m.b.t. publieke en semi-publieke snellaadpunten anders verdeeld zijn dan in de historie.

 • -

  Elektrische, waterstof- en aardgasvoertuigen 2021

  In januari 2021 hebben we de gegevens over elektrische, waterstof- en aardgasvoertuigen geactualiseerd over geheel jaar 2021.
 • -

  Zonnepanelen en zonnestroom 1e halfjaar 2021

  In januari 2022 hebben we de gegevens over zonnepanelen en zonnestroom over het 1e halfjaar van 2021 geactualiseerd.
 • -

  RES-biedingen 1.0

  Op 9 december zijn de RES-biedingen 1.0 gepubliceerd in de RES-monitor van PBL.
 • -

  Windturbines 3e kwartaal 2021

  In februari 2022 hebben we de gegevens over windturbines geactualiseerd. De peildatum van de gegevens is 21 januari 2022.
 • -

  Energieverbruik woningen 2019 en 2020

  We hebben de verbruiken van aardgas, elektriciteit en stadswarmte door woningen geactualiseerd over 2020. De bron van deze gegevens is CBS.
 • -

  CO2-uitstoot 2019 en 2020

  We hebben de gegevens over de CO2-uitstoot die het gevolg is van het verbruik van aardgas, elektriciteit en stadswarmte woningen geactualiseerd over 2020.
 • -

  Informatieplicht energiebesparing Q3 2021

  We hebben de gegevens over de Informatieplicht energiebesparing geactualiseerd. De peildatum is nu 3 oktober 2021.

 • -

  Energieverbruik bedrijven 2019 en 2020

  We hebben de verbruiken van aardgas en elektriciteit door bedrijven en instellingen geactualiseerd over 2020. De bron van deze gegevens is CBS.
 • -

  Warmte/Koude-Opslag (WKO)

  We hebben de gegevens over Ondiepe bodemenergie en Warmte/Koude Opslag (WKO) geactualiseerd over 2020.

  We hebben ook de gebruikte methode verbeterd, met terugwerkende kracht.

   

   

 • -

  Verwarmingsinstallaties woningen: wijken en buurten

  In oktober 2021 hebben we een nieuwe uitsplitsing van een bestaande dataset toegevoegd: woningen naar hoofdverwarmingsinstallatie. Deze gegevens zijn nu uitsplitsbaar naar wijken en buurten.
 • -

  Nieuwe rapportage Wijken en buurten

  We hebben een nieuwe rapportage Wijken en buurten gemaakt. In deze rapportage ziet u de belangrijkste ca. 20 datasets die we beschikbaar hebben op interactieve wijk- en buurtkaarten.

  U kunt vanuit deze kaarten doorklikken naar de database,w aar u de gegevens op diverse manieren kunt bewerken en in sommige gevallen verder uitsplitsen.

 • -

  Nieuwe Open Data Service beschikbaar

  In de Klimaatmonitor is het mogelijk om data op verschillende manieren handmatig te exporteren. Sommige gebruikers willen echter data gestandaardiseerd en/of geautomatiseerd ophalen.

   

   

 • -

  Hernieuwbare energie uit biogas RWZI's

  We hebben de gegevens over hernieuwbare elektriciteit, warmte en groen gas uit biogas van rioolwaterzuiveringsinstallaties geactualiseerd over 2020.

   

 • -

  Nieuwe methode zonne-stroom 'achter de meter'

  We hebben voor  zonnestroom 'achter de meter' een nieuwe bepalingsmethode ontwikkeld. We hebben deze gebaseerd op kentallen uit de Monitor Zon-pv in Nederland van RVO.
 • -

  Elektrische laadpunten t/m juli 2021

  In september 2021 hebben we de gegevens over Elektrische laadpunten geactualiseerd t/m juli 2021.
 • -

  Elektrische, waterstof- en aardgasvoertuigen t/m juli 2021

  In september 2021 hebben we de gegevens over elektrische, waterstof- en aardgasvoertuigen geactualiseerd t/m juli 2021. Ook hebben we de historie aangevuld t/m 2012.

 • -

  Windturbines 1e helft 2021

  In september 2021 hebben we de gegevens over windturbines geactualiseerd. De peildatum van de gegevens is 30 juni 2021.

 • -

  Nieuw overzicht hergebruik gegevens

  We hebben een overzicht gemaakt van de tientallen partijen die gegevens en functionaliteiten van de Klimaatmonitor hergebruiken in eigen online informatieproducten.

 • -

  Zonnepanelen en zonnestroom update 2020

  We hebben de gegevens over zonnestroom en het opgesteld vermogen aan zonnepanelen per provincie en (sub-)RES-regio geactualiseerd.
 • -

  Windvermogen en windenergie update 2020

  We hebben de CBS-gegevens over windenergie en het opgesteld vermogen aan windturbines per provincie en (sub-)RES-regio geactualiseerd.
 • -

  Nieuw overzicht bronnen en methoden

  We hebben een gedetailleerd overzicht gemaakt van de bronnen en methoden die we gebruiken.
 • -

  Financiële draagkracht huishoudens in relatie tot energiekosten en -investeringen

  CBS heeft in opdracht van VNG een aantal energie-indicatoren gepubliceerd, die per gemeente en wijk een beeld geven van de financiële draagkracht van huishoudens in relatie tot energiekosten en -investeringen.
 • -

  Elektrische laadpunten t/m mei 2021

  In juni 2021 hebben we de gegevens over Elektrische laadpunten geactualiseerd t/m mei 2021.

   

 • -

  Nieuwe rapportage over bijschattingen zakelijk energieverbruik

  We hebben een nieuwe rapportage gemaakt over de bijschattingen die we doen met betrekking tot het zakelijk energieverbruik. Veel gegevens in dat verbruik mogen niet gepubliceerd worden, waardoor het niet mogelijk is optellingen te maken.
 • -

  Informatieplicht energiebesparing Q1 2021

  We hebben de gegevens over de Informatieplicht energiebesparing geactualiseerd.
 • -

  Energieverbruik en hernieuwbare energie 2019

  Met het verwerken van de nieuwe CBS-statistiek voor bio-energie over 2019 hebben we de bij ons bekende en noodzakelijke gegevens met betrekking tot energieverbruik en hernieuwbare energie over 2019 compleet gemaakt. 

   

 • -

  Bio-energie 2019

  CBS heeft in het kader van VIVET een verbeterde regionale statistiek van bio-energie ontwikkeld.
 • -

  Meer verbruiksgegevens per RES-regio

  We hebben onze methode om per gemeente en per provincie ontbrekende gegevens bij te schatten verbreed naar RES-regio's.

 • -

  Gegevens omgezet naar gemeente-indeling 2021

  Alle gegevens zijn omgezet naar de gemeente-indeling van 2021.

 • -

  SDE++-regeling t/m 2020

  In mei 2021 hebben we de gegevens van de SDE++-regeling geactualiseerd tot en met 2020. Er zijn geringe wijzigingen in de historie doorgevoerd, onder andere doordat projecten zijn ingetrokken.
 • -

  Elektrische en waterstofvoertuigen feb. 2021

  In april 2021 hebben we de gegevens over Elektrische en waterstofvoertuigen geactualiseerd t/m februari 2021.
 • -

  Elektrische laadpunten t/m februari 2021

  In april 2021 hebben we de gegevens over Elektrische laadpunten geactualiseerd t/m februari 2021.
 • -

  Windturbines Q1 2021

  In april 2021 hebben we de gegevens over windturbines geactualiseerd. De peildatum van de gegevens is 15 april 2021.

 • -

  Geothermie/aardwarmte 2019 en 2020

  In april 2021 hebben we de gegevens over Geothermie/aardwarmte geactualiseerd over 2019 en 2020 (alleen provincies).
 • -

  Nieuwe landingspagina

  We hebben hard gewerkt aan de nieuwe landingspagina voor de Klimaatmonitor.

 • -

  Netwerkbijeenkomst VIVET

  Op maandag 19 april vindt de online netwerkbijeenkomst van het programma Verbetering Informatievoorziening Voor de EnergieTransitie (VIVET) plaats.
 • -

  CO2-uitstoot en energieverbruik verkeer 2019

  In maart 2021 hebben we de gegevens over CO2-uitstoot en energieverbruik van verkeer en vervoer geactualiseerd over 2019.<sub2< 2019.="" en="" energieverbruik="" geactualiseerd="" over="" sub-uitstoot="" van="" verkeer="" vervoer=""> </sub2<>

 • -

  Verwarmingsinstallaties woningen 2017-2019

  In maart 2021 hebben we een nieuwe dataset toegevoegd: woningen naar hoofdverwarmingsinstallatie.

 • -

  Afvalverbranding en stortgas 2019

  In maart 2021 hebben we de gegevens over afvalverbranding en stortgas geactualiseerd over 2019.

 • -

  Energielabels 2020

  In februari 2021 hebben we de energielabels van woningen en utiliteitsgebouwen geactualiseerd over 2020.

 • -

  Windturbines 2020

  In februari 2021 hebben we de gegevens over windturbines geactualiseerd over 2020.