Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

 • -

  Energieverbruik woningen 2019 en 2020

  We hebben de verbruiken van aardgas, elektriciteit en stadswarmte door woningen geactualiseerd over 2020. De bron van deze gegevens is CBS.
 • -

  CO2-uitstoot 2019 en 2020

  We hebben de gegevens over de CO2-uitstoot die het gevolg is van het verbruik van aardgas, elektriciteit en stadswarmte woningen geactualiseerd over 2020.
 • -

  Informatieplicht energiebesparing Q3 2021

  We hebben de gegevens over de Informatieplicht energiebesparing geactualiseerd. De peildatum is nu 3 oktober 2021.

 • -

  Energieverbruik bedrijven 2019 en 2020

  We hebben de verbruiken van aardgas en elektriciteit door bedrijven en instellingen geactualiseerd over 2020. De bron van deze gegevens is CBS.
 • -

  Warmte/Koude-Opslag (WKO)

  We hebben de gegevens over Ondiepe bodemenergie en Warmte/Koude Opslag (WKO) geactualiseerd over 2020.

  We hebben ook de gebruikte methode verbeterd, met terugwerkende kracht.

   

   

 • -

  Verwarmingsinstallaties woningen: wijken en buurten

  In oktober 2021 hebben we een nieuwe uitsplitsing van een bestaande dataset toegevoegd: woningen naar hoofdverwarmingsinstallatie. Deze gegevens zijn nu uitsplitsbaar naar wijken en buurten.
 • -

  Nieuwe rapportage Wijken en buurten

  We hebben een nieuwe rapportage Wijken en buurten gemaakt. In deze rapportage ziet u de belangrijkste ca. 20 datasets die we beschikbaar hebben op interactieve wijk- en buurtkaarten.

  U kunt vanuit deze kaarten doorklikken naar de database,w aar u de gegevens op diverse manieren kunt bewerken en in sommige gevallen verder uitsplitsen.

 • -

  Nieuwe Open Data Service beschikbaar

  In de Klimaatmonitor is het mogelijk om data op verschillende manieren handmatig te exporteren. Sommige gebruikers willen echter data gestandaardiseerd en/of geautomatiseerd ophalen.

   

   

 • -

  Hernieuwbare energie uit biogas RWZI's

  We hebben de gegevens over hernieuwbare elektriciteit, warmte en groen gas uit biogas van rioolwaterzuiveringsinstallaties geactualiseerd over 2020.

   

 • -

  Nieuwe methode zonne- stroom 'achter de meter'

  We hebben voor  zonnestroom 'achter de meter' een nieuwe bepalingsmethode ontwikkeld. We hebben deze gebaseerd op kentallen uit de Monitor Zon-pv in Nederland van RVO.
 • -

  Elektrische laadpunten t/m juli 2021

  In september 2021 hebben we de gegevens over Elektrische laadpunten geactualiseerd t/m juli 2021.
 • -

  Elektrische, waterstof- en aardgasvoertuigen t/m juli 2021

  In september 2021 hebben we de gegevens over Elektrische, waterstof- en aardgasvoertuigen geactualiseerd t/m juli 2021. Ook hebben we de historie aangevuld t/m 2012.

 • -

  Windturbines 1e helft 2021

  In september 2021 hebben we de gegevens over windturbines geactualiseerd. De peildatum van de gegevens is 30 juni 2021.

 • -

  Nieuw overzicht hergebruik gegevens

  We hebben een overzicht gemaakt van de tientallen partijen die gegevens en functionaliteiten van de Klimaatmonitor hergebruiken in eigen online informatieproducten.

 • -

  Zonvermogen en zonnestroom update 2020

  We hebben de gegevens over zonnestroom en het opgesteld vermogen aan zonnepanelen per provincie en (sub-)RES-regio geactualiseerd.
 • -

  Windvermogen en windenergie update 2020

  We hebben de CBS-gegevens over windenergie en het opgesteld vermogen aan windturbines per provincie en (sub-)RES-regio geactualiseerd.
 • -

  Nieuw overzicht bronnen en methoden

  We hebben een gedetailleerd overzicht gemaakt van de bronnen en methoden die we gebruiken.
 • -

  Financiële draagkracht huishoudens in relatie tot energiekosten en -investeringen

  CBS heeft in opdracht van VNG een aantal energie-indicatoren gepubliceerd, die per gemeente en wijk een beeld geven van de financiële draagkracht van huishoudens in relatie tot energiekosten en -investeringen.
 • -

  Elektrische laadpunten t/m mei 2021

  In juni 2021 hebben we de gegevens over Elektrische laadpunten geactualiseerd t/m mei 2021.

   

 • -

  Nieuwe rapportage over bijschattingen zakelijk energieverbruik

  We hebben een nieuwe rapportage gemaakt over de bijschattingen die we doen met betrekking tot het zakelijk energieverbruik. Veel gegevens in dat verbruik mogen niet gepubliceerd worden, waardoor het niet mogelijk is optellingen te maken.
 • -

  Informatieplicht energiebesparing Q1 2021

  We hebben de gegevens over de Informatieplicht energiebesparing geactualiseerd.
 • -

  Energieverbruik en hernieuwbare energie 2019

  Met het verwerken van de nieuwe CBS-statistiek voor bio-energie over 2019 hebben we de bij ons bekende en noodzakelijke gegevens met betrekking tot energieverbruik en hernieuwbare energie over 2019 compleet gemaakt. 

   

 • -

  Bio-energie 2019

  CBS heeft in het kader van VIVET een verbeterde regionale statistiek van bio-energie ontwikkeld.
 • -

  Meer verbruiksgegevens per RES-regio

  We hebben onze methode om per gemeente en per provincie ontbrekende gegevens bij te schatten verbreed naar RES-regio's.

 • -

  Gegevens omgezet naar gemeente-indeling 2021

  Alle gegevens zijn omgezet naar de gemeente-indeling van 2021.

 • -

  SDE++-regeling t/m 2020

  In mei 2021 hebben we de gegevens van de SDE++-regeling geactualiseerd tot en met 2020. Er zijn geringe wijzigingen in de historie doorgevoerd, onder andere doordat projecten zijn ingetrokken.
 • -

  Elektrische en waterstofvoertuigen feb. 2021

  In april 2021 hebben we de gegevens over Elektrische en waterstofvoertuigen geactualiseerd t/m februari 2021.
 • -

  Elektrische laadpunten t/m februari 2021

  In april 2021 hebben we de gegevens over Elektrische laadpunten geactualiseerd t/m februari 2021.
 • -

  Windturbines Q1 2021

  In april 2021 hebben we de gegevens over windturbines geactualiseerd. De peildatum van de gegevens is 15 april 2021.

 • -

  Geothermie/aardwarmte 2019 en 2020

  In april 2021 hebben we de gegevens over Geothermie/aardwarmte geactualiseerd over 2019 en 2020 (alleen provincies).
 • -

  Nieuwe landingspagina

  We hebben hard gewerkt aan de nieuwe landingspagina voor de Klimaatmonitor.

 • -

  Netwerkbijeenkomst VIVET

  Op maandag 19 april vindt de online netwerkbijeenkomst van het programma Verbetering Informatievoorziening Voor de EnergieTransitie (VIVET) plaats.
 • -

  CO2-uitstoot en energieverbruik verkeer 2019

  In maart 2021 hebben we de gegevens over CO2-uitstoot en energieverbruik van verkeer en vervoer geactualiseerd over 2019.

 • -

  Verwarmingsinstallaties woningen 2017-2019

  In maart 2021 hebben we een nieuwe dataset toegevoegd: woningen naar hoofdverwarmingsinstallatie.

 • -

  Afvalverbranding en stortgas 2019

  In maart 2021 hebben we de gegevens over afvalverbranding en stortgas geactualiseerd over 2019.

 • -

  Energielabels 2020

  In februari 2021 hebben we de energielabels van woningen en utiliteitsgebouwen geactualiseerd over 2020.

 • -

  Windturbines 2020

  In februari 2021 hebben de gegevens over windturbines geactualiseerd over 2020.